Симултанен превод

 

Какво е симултанен превод?

Симултанният превод е устен и представлява един от най-трудните видове превод. При него преводът се извършва в момента на говоренето като това се осъществява чрез оборудване, като слушалки и звукоизолирана кабина с микрофон. Такъв тип превод се използва предимно на международни конференции, бизнес срещи, семинари, конгреси.

За да бъде успешен симултанният превод, преводачът трябва да е много добре подготвен на езиково ниво, и дори когато е с дългогодишен опит, да има свой колега в кабината, с който да се редуват, тъй като симултанният превод носи голямо психическо натоварване за превеждащия.

По време на симултанен превод, на едно място работят представители на десетки и дори стотици страни и за всеки от тях е важно да знае какво се говори и обсъжда в „реално време“. Успешното обсъждане и провеждане, както и взимането на важни въпроси от световен мащаб зависи до голяма степен на майсторството на преводачите по слух и качеството на техния труд.

Можете да разчитате на Агенция за преводи и легализация ЕКО 4, независимо дали ви е необходим симултанен или консекутивен превод на един или няколко езика едновременно. Нашият над 25 годишен опит в областта на преводите е гаранция за качество. Свържете се с нас!

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ