Страни, с които Република България има сключен договор за правна помощ

 

Страни, с които Република България има сключен договор за правна помощ

За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документите от легализация с Апостил, издадените от чуждата държава документи следва да носят щемпел на оторизираното в договора ведомство. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода.

Австрия, Алжир, Азербайджан, Армения, Беларус, Виетнам, Грузия, Гърция, Италия, Йемен, Кипър, КНДР, Куба, Кувейт, Либия, Македония, Монголия, Полша, Румъния, Руска Федерация, Сирийска Арабска Република, Сърбия (Договорът с бивша ФНР Югославия се прилага и за държавите Босна и Херцеговина, Словения и Хърватска) Узбекистан, Украйна, Унгария, Франция, Чехия, (Правоприемник по договора е и Словакия).

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ