Технически преводи - терминология

 

Техническата документация присъства в множество отрасли, като например нефтодобив, геоложко проучване, производство на уреди, енергетика, строителство, компютърни технологии и др. За да бъде успешен преводът на техническа литература, е необходимо преводачът да разбира абревиатурите, съкращенията на обозначенията, да се ориентира в мерните единици. За разлика от литературните жанрове, където е нужна креативност, допустимо е „нагаждане“ на изрази / поуки / сентенции, то при превода на технически текстове е нужна адекватност, както и максимална точност на изложението, без „лирически“ отклонения. НЕ се допуска отклонение, дори и малко, от термините, тъй като това може да промени тотално съдържанието. От правилното и точно тълкуване зависи дали ще се използват правилно средствата, устройствата, дали принципите на работа на механизмите ще се прилагат

 

ЕКО 4 Преводи и Легализация може да Ви предложи бърз и качествен превод на техническа документация.

 

Техническата документация включва следните текстове:

 • Научна литература
 • Инструкции към устройства, уреди и агрегати
 • Ръководство за употреба
 • Технически паспорт на оборудване
 • Чертежи, проекти, планове, скици
 • Съпровождащи текстове към илюстрации, изображения и схеми
 • Описания на изобретения
 • Стандарти и нормативна документация, експертизи, становища коректно.

 

Тъй като английският език по правило е многозначен, превод на технически документи на и от английски език изисква правилното разбиране на значението на думите / изразите / термините в контекста.

 

Понякога преките обозначения на термина в езика може да липсват. В тези случаи преводачът използва описателното изразяване, най-пълно отразяващо смисъла на думата. За да се избере точната смислова замяна (еквивалент), специалистът трябва да познава добре предмета. За разширяване на речниковия си запас, техническите преводачи съставят и регулярно обновяват отрасловите енциклопедии, изучават техническите речници и справочници.

 

Точно затова машинният превод е неприемлив за технически превод. Автоматичният преводач не може да улови адекватно нюансите на използваните думи и да избере правилния синоним.

 

Типични грешки при технически превод на английски включват: Неточен превод на термина. Това е абсолютно недопустимо. Дори и най-дребните неточности могат да доведат до нарушение в експлоатацията на уреда. Друга груба грешка е неспазване на стила – техническият текст трябва да е научно-делови, да е лаконичен и построен логично. Граматични грешки, които се премахват, когато текстовете преминават през проверка от коректор.

 

Изпълнението на технически превод на английски език трябва да се извършва от специалисти и преводачи доказали се в практиката, които работят с техническа документация професионално.

 

ЕКО 4 Преводи и Легализация работи с лингвисти и филолози, които разполагат с достатъчно опит в работата с технически текстове. Текстовете биват проверявани от специалисти в областта, носители на езика и коректори / редактори.

 

Свържете се с ЕКО 4 Преводи и Легализация за да получите индивидуална оферта, включваща срок и цена за изпълнение на поръчката.

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

  НАПРАВЕТЕ НОВА ПОРЪЧКА

  Видове отстъпки:
  Тип отстъпка
  Процент
  Приложение
  Отстъпка за редовени клиенти
  7%
  За клиенти, които вече имат поне 5 поръчки
  Отстъпка за общ брой страници (от 20 до 40) от всички документи в поръчката
  7%
  Ако общият брой страници от всички документи е между 20 и 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  Отстъпка за общ брой страници (над 40) от всички документи в поръчката
  16%
  Ако общият брой страници от всички документи е над 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  ЗАТВОРИ
  Ново за 2024

  Поръчай онлайн и получи безплатна доставка в цялата страна!
  Спестявате до 12 лв.
  Направете онлайн поръчка
  Копирайте връзка Връзката е успешно копирана
  Заявката Ви бе изпратена успешно. Очаквайте имейл от представител на екипа ни в най-кратки срокове.
  Заявката Ви бе изпратена успешно. В момента офисите ни са затворени, но ще получите отговор в рамките на първия работен ден.
  Зареждане, моля изчакайте