Транслитерация

 

Транслитерация

Транслитерация е процес, при който буквите от една азбука са представени от букви или съчетания от букви на друга азбука. За да има еднаквост в изписването на български собствени имена, имена на градове, села, улици, географски обекти и др. с латински букви се използва официална система за транслитерация. Системата за транслитериране на български букви с латински е обсъдена и приета със ЗАКОН ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯТА (Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.)
Съгласно този закон правилата за транслитерация на българските букви с латински букви са, както следват:

Българска азбука
Версия на латинската азбука

А, а
A, a

Б, б
B, b

В, в
V, v

Г, г
G, g

Д, д
D, d

Е, е
E, e

Ж, ж
ZH, zh

З, з
Z, z

И, и
I, i

Й, й
Y, y

К, к
K, k

Л, л
L, l

М, м
M, m

Н, н
N, n

О, о
O, o

П, п
P, p

Р, р
R, r

С, с
S, s

Т, т
T, t

У, у
U, u

Ф, ф
F, f

Х, х
H, h

Ц, ц
Ts, ts

Ч, ч
CH, ch

Ш, ш
SH, sh

Щ, щ
SHT, sht

Ъ, ъ
A, a

Ь, ь
Y, y

Ю, ю
Yu, yu

Я, я
Ya, ya

Две са официално приетите изключения, съгл. чл.5 и чл. 6 от законa за транслитерацията:

 • „ия“, когато е в края на думата се предава чрез „ia“.
 • Мария – Maria | Мизия – Mizia | Сияна – Siyana
 • Името на българската държава е прието да се изписва: България — Bulgaria
 • Когато в името на български се съдържа географски термин (река, залив, езеро, планина, равнина, град, село) транслитерирането е по следния начин:
 • Бяла река – Byala reka | Благоевград – Blagoevgrad | Бургаски залив - Burgaski zaliv
 • Горното правило се прилага и при изписване на името в случаите когато то съдържа прилагателно име:
 • Долна Баня - Dolna Banya | Велико Търново - Veliko Tarnovo | Бели Лом – Beli Lom Централен Балкан — Tsenntralen Balkan
 • Изписването на съставни имена е съобразно българските правила и стандарти:
 • Рашка Гращица - Rashka Grashtitsa | Смиров дол - Smirov Dol
 • При извършване на превод, преводачите изписват собствените имена и адресите съгласно тези стандарти.

Тъй като закона за транслитерацията през годините търпи промени, при изписване на Вашите имена на латиница в личните Ви документи е възможно да има разлика в изписването на едно и също име, в зависимост кога е издаден документа. Цветков - Tzvetkov - Tsvetkov

Изискването за изписването на имената при превод на документи е те да се изписват по приетата транслитерация. При имена, които имат прието изписване на даден език, различно от това по закона за транслитерацията се използва изписването на името в личните документи.
Така например името Александър ще се транслитерира Aleksandar, а няма да бъде изписано Alexander.

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

  НАПРАВЕТЕ НОВА ПОРЪЧКА

  Видове отстъпки:
  Тип отстъпка
  Процент
  Приложение
  Отстъпка за редовени клиенти
  7%
  За клиенти, които вече имат поне 5 поръчки
  Отстъпка за общ брой страници (от 20 до 40) от всички документи в поръчката
  7%
  Ако общият брой страници от всички документи е между 20 и 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  Отстъпка за общ брой страници (над 40) от всички документи в поръчката
  16%
  Ако общият брой страници от всички документи е над 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  ЗАТВОРИ
  Ново за 2024

  Поръчай онлайн и получи безплатна доставка в цялата страна!
  Спестявате до 12 лв.
  Направете онлайн поръчка
  Копирайте връзка Връзката е успешно копирана
  Заявката Ви бе изпратена успешно. Очаквайте имейл от представител на екипа ни в най-кратки срокове.
  Заявката Ви бе изпратена успешно. В момента офисите ни са затворени, но ще получите отговор в рамките на първия работен ден.
  Зареждане, моля изчакайте