Финансови документи - терминология

 

Финансови документи - терминология

Надеждни и точни финансови преводи са една от нашите специализирани области.

Може да разчитате на преводи Еко 4 да ви предоставят точни, последователни и бързи преводи на всички езици за Вашите финансови документи.

Всички финансови институции, организации, големи корпорации и предприятия, а дори и малки фирми, бизнес и стартиращи компании разбират, че парите вероятно са най-бързият (ако не най-голям) свързващ механизъм в света.

От 1991 г. насам, ние от Еко 4 знаем, че всеки път, когато имате нужда от финансови преводи заявката ви, трябва да се посрещне с високо ниво на съгласуваност и прецизност.

На нашата фирма може да поверите Вашите преводи като:

 • Банкови отчети
 • Бизнес новини
 • Анализи
 • Актуално състояние
 • Удостоверение от Търговската палата
 • Фактури
 • Документи съставени в таблици, менюта
 • Презентации
 • Удостоверение за данъчна регистрация
 • Удостоверение, издадено от банка
 • Отчети за приходи и разходи
 • Одиторски доклад
 • Баланси
 • Банково излечение

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

  НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ