ГражданствоКатегории:
април 24, 2020

Документи за регистрация при кандидатстване за обучение в България

Университетите в България обикновено са държавни университети и всички са акредитирани. Признават се и се приравняват от Съвета за Висше образование на Р. Турция. Дипломите издадени […]
април 24, 2020

Събиране на семейства в Турция на български гражданин сключил брак с турски гражданин.

За да се съберат като семейство в Турция,  българските граждани, женени за граждани  на Турция,  трябва да се извършат някои законови процедури и да се предоставят […]
април 24, 2020

Сключване на граждански брак на български гражданин с турски гражданин в Турция

Необходими документи: Документи изисквани от турския гражданин: -Турски документ за самоличност -Снимки паспортен формат, чиито брой се уточнява от общината, в която се заявява -Медицинско свидетелство […]
април 24, 2020

Разрешение за пребиваване в България за собственици на фирми

Един от видовете разрешение за пребиваване в България е разрешението за пребиваване, получено чрез откриване на фирма в България. При заявяване за издаване на виза D […]

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ