Официален Превод и Легализация на Документи

Сподели в социалните мрежи
Оценки от наши клиенти
Вид на документа:

Превод и заверка на превода на удостоверение за раждане – многоезичен Формуляр А – от Германия – Касел

Информация за документа:

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/1191 за насърчаване на свободното движение на граждани чрез опростяване на изискванията за представяне на определени публични документи в Европейския съюз за регистриране на  гражданско събитие "Раждане" [...]

Прочети повече
Всички Uncategorized Бизнес Лични Професионални

Описание на документа

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/1191 за насърчаване на свободното движение на граждани чрез опростяване на изискванията за представяне на определени публични документи в Европейския съюз за регистриране на  гражданско събитие “Раждане” се въвежда многоезичен стандартизиран формуляр А /Формула А/. Формуляр А , одобрен с решение № 528/05.09.2013 г. на Министерския съвет се издава въз основа на акта за раждане. Целта на многоезичният Формуляр А е да помогне на приемащата институция да разбере публичен документ, който е на чужд език.

Издаваща институция

Многоезично удостоверение за раждане (Формуляр А) от Германия се издава при раждане на дете, от Службата по гражданско състояние (Standesamt / Standesamtsbehörde) за съответния град. Формуляр А е многоезичен документ.

За какво служи

Формуляр А служи за съставяне на акт и удостоверение за раждане в България с цел издаване на ЕГН на детето, както и издаване на български документ за самоличност (паспорт), придобиване на двойно гражданство и др. Преведено и заверено многоезично удостоверение за раждане (Формуляр А) от Германия служи за:

 • съставяне на акт и удостоверение за раждане в България;
 • издаване на ЕГН на детето;
 • издаване на български документ за самоличност (паспорт);
 • двойно гражданство и др.

Изисквания за превод и нотариална заверка на документа

За да бъде извършена заверката на превода на удостоверение за раждане (Формуляр А) от Германия е необходимо удостоверението да има поставен печат от Службата по гражданско състояние, издала документа, както и подпис на служителя по гражданско състояние към Службата по гражданско състояние. От 01.03.2018 г., заверката на превода на документи от чужбина се извършва от нотариусите. Преди тази дата, тази функция се изпълняваше от КО на МВнР.

ВАЖНО!

ЗА МНОГОЕЗИЧЕН ФОРМУЛЯР А ИЗДАДЕН ОТ ГЕРМАНИЯ НЕ СЕ ИЗИСКВА ПОСТАВЯНЕ НА АПОСТИЛ ОТ ДЪРЖАВАТА ИЗДАЛА ДОКУМЕНТА.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и заверка на превода на удостоверение за раждане – многоезичен Формуляр А от Германия – Касел. За да бъде извършена заверката на превода на удостоверение за раждане от Германия е необходимо удостоверението да е оригинал и да има поставен печат от Службата по гражданско състояние, издала документа, както и подпис на служителя по гражданско състояние към Службата по гражданско състояние.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за заверка на подписа на преводача на удостоверение за раждане Формуляр А, издадено в Германия:

 • Обикновена поръчка: 2-5 работни дни
 • Бърза поръчка: 1-3 работни дни
 • Експресна поръчка: 1-24 ч.

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на многоезичен Формуляр А от Германия.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и заверка на превода

1) документът трябва да е оригинал и да има поставен печат от Службата по гражданско състояние (Standesamtsbehörde) от държавата, издала документа – Германия;

2) документът трябва да има поставен подпис на лицето по гражданско състояние.

ВАЖНО! НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВЪРХУ ДОКУМЕНТА ДА ИМА ПОСТАВЕН ПЕЧАТ-АПОСТИЛ ОТ ДЪРЖАВАТА ИЗДАЛА ДОКУМЕНТА, В СЛУЧАЯ ГЕРМАНИЯ.

Цена за превод и заверка на подписа на преводача на удостоверение за раждане – многоезичен формуляр А – от Германия – Касел

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на многоезичен Формуляр А от Германия. Цените включват нотариална заверка, хонорара на преводача за заверка на подписа му от нотариус като стойността на превода е съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Онлайн поръчка за официален превод/легализация:
Превод
Превод на
Тип Услуга
Легализация
Заверки
Тип Услуга
Заверка в посолство

Превод и заверка на превода на удостоверение за раждане – многоезичен Формуляр А – от Германия – Касел

10.00лв.

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/1191 за насърчаване на свободното движение на граждани чрез опростяване на изискванията за представяне на определени публични документи в Европейския съюз за регистриране на  гражданско събитие “Раждане” […]

Описание

Описание на документа

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/1191 за насърчаване на свободното движение на граждани чрез опростяване на изискванията за представяне на определени публични документи в Европейския съюз за регистриране на  гражданско събитие “Раждане” се въвежда многоезичен стандартизиран формуляр А /Формула А/. Формуляр А , одобрен с решение № 528/05.09.2013 г. на Министерския съвет се издава въз основа на акта за раждане. Целта на многоезичният Формуляр А е да помогне на приемащата институция да разбере публичен документ, който е на чужд език.

Издаваща институция

Многоезично удостоверение за раждане (Формуляр А) от Германия се издава при раждане на дете, от Службата по гражданско състояние (Standesamt / Standesamtsbehörde) за съответния град. Формуляр А е многоезичен документ.

За какво служи

Формуляр А служи за съставяне на акт и удостоверение за раждане в България с цел издаване на ЕГН на детето, както и издаване на български документ за самоличност (паспорт), придобиване на двойно гражданство и др. Преведено и заверено многоезично удостоверение за раждане (Формуляр А) от Германия служи за:

 • съставяне на акт и удостоверение за раждане в България;
 • издаване на ЕГН на детето;
 • издаване на български документ за самоличност (паспорт);
 • двойно гражданство и др.

Изисквания за превод и нотариална заверка на документа

За да бъде извършена заверката на превода на удостоверение за раждане (Формуляр А) от Германия е необходимо удостоверението да има поставен печат от Службата по гражданско състояние, издала документа, както и подпис на служителя по гражданско състояние към Службата по гражданско състояние. От 01.03.2018 г., заверката на превода на документи от чужбина се извършва от нотариусите. Преди тази дата, тази функция се изпълняваше от КО на МВнР.

ВАЖНО!

ЗА МНОГОЕЗИЧЕН ФОРМУЛЯР А ИЗДАДЕН ОТ ГЕРМАНИЯ НЕ СЕ ИЗИСКВА ПОСТАВЯНЕ НА АПОСТИЛ ОТ ДЪРЖАВАТА ИЗДАЛА ДОКУМЕНТА.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и заверка на превода на удостоверение за раждане – многоезичен Формуляр А от Германия – Касел. За да бъде извършена заверката на превода на удостоверение за раждане от Германия е необходимо удостоверението да е оригинал и да има поставен печат от Службата по гражданско състояние, издала документа, както и подпис на служителя по гражданско състояние към Службата по гражданско състояние.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за заверка на подписа на преводача на удостоверение за раждане Формуляр А, издадено в Германия:

 • Обикновена поръчка: 2-5 работни дни
 • Бърза поръчка: 1-3 работни дни
 • Експресна поръчка: 1-24 ч.

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на многоезичен Формуляр А от Германия.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и заверка на превода

1) документът трябва да е оригинал и да има поставен печат от Службата по гражданско състояние (Standesamtsbehörde) от държавата, издала документа – Германия;

2) документът трябва да има поставен подпис на лицето по гражданско състояние.

ВАЖНО! НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВЪРХУ ДОКУМЕНТА ДА ИМА ПОСТАВЕН ПЕЧАТ-АПОСТИЛ ОТ ДЪРЖАВАТА ИЗДАЛА ДОКУМЕНТА, В СЛУЧАЯ ГЕРМАНИЯ.

Цена за превод и заверка на подписа на преводача на удостоверение за раждане – многоезичен формуляр А – от Германия – Касел

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на многоезичен Формуляр А от Германия. Цените включват нотариална заверка, хонорара на преводача за заверка на подписа му от нотариус като стойността на превода е съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

 • Специфики и пълна информация за документа
 • Допълнителна информация

Описание на документа

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/1191 за насърчаване на свободното движение на граждани чрез опростяване на изискванията за представяне на определени публични документи в Европейския съюз за регистриране на  гражданско събитие “Раждане” се въвежда многоезичен стандартизиран формуляр А /Формула А/. Формуляр А , одобрен с решение № 528/05.09.2013 г. на Министерския съвет се издава въз основа на акта за раждане. Целта на многоезичният Формуляр А е да помогне на приемащата институция да разбере публичен документ, който е на чужд език.

Издаваща институция

Многоезично удостоверение за раждане (Формуляр А) от Германия се издава при раждане на дете, от Службата по гражданско състояние (Standesamt / Standesamtsbehörde) за съответния град. Формуляр А е многоезичен документ.

За какво служи

Формуляр А служи за съставяне на акт и удостоверение за раждане в България с цел издаване на ЕГН на детето, както и издаване на български документ за самоличност (паспорт), придобиване на двойно гражданство и др. Преведено и заверено многоезично удостоверение за раждане (Формуляр А) от Германия служи за:

 • съставяне на акт и удостоверение за раждане в България;
 • издаване на ЕГН на детето;
 • издаване на български документ за самоличност (паспорт);
 • двойно гражданство и др.

Изисквания за превод и нотариална заверка на документа

За да бъде извършена заверката на превода на удостоверение за раждане (Формуляр А) от Германия е необходимо удостоверението да има поставен печат от Службата по гражданско състояние, издала документа, както и подпис на служителя по гражданско състояние към Службата по гражданско състояние. От 01.03.2018 г., заверката на превода на документи от чужбина се извършва от нотариусите. Преди тази дата, тази функция се изпълняваше от КО на МВнР.

ВАЖНО!

ЗА МНОГОЕЗИЧЕН ФОРМУЛЯР А ИЗДАДЕН ОТ ГЕРМАНИЯ НЕ СЕ ИЗИСКВА ПОСТАВЯНЕ НА АПОСТИЛ ОТ ДЪРЖАВАТА ИЗДАЛА ДОКУМЕНТА.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и заверка на превода на удостоверение за раждане – многоезичен Формуляр А от Германия – Касел. За да бъде извършена заверката на превода на удостоверение за раждане от Германия е необходимо удостоверението да е оригинал и да има поставен печат от Службата по гражданско състояние, издала документа, както и подпис на служителя по гражданско състояние към Службата по гражданско състояние.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за заверка на подписа на преводача на удостоверение за раждане Формуляр А, издадено в Германия:

 • Обикновена поръчка: 2-5 работни дни
 • Бърза поръчка: 1-3 работни дни
 • Експресна поръчка: 1-24 ч.

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на многоезичен Формуляр А от Германия.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и заверка на превода

1) документът трябва да е оригинал и да има поставен печат от Службата по гражданско състояние (Standesamtsbehörde) от държавата, издала документа – Германия;

2) документът трябва да има поставен подпис на лицето по гражданско състояние.

ВАЖНО! НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВЪРХУ ДОКУМЕНТА ДА ИМА ПОСТАВЕН ПЕЧАТ-АПОСТИЛ ОТ ДЪРЖАВАТА ИЗДАЛА ДОКУМЕНТА, В СЛУЧАЯ ГЕРМАНИЯ.

Цена за превод и заверка на подписа на преводача на удостоверение за раждане – многоезичен формуляр А – от Германия – Касел

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на многоезичен Формуляр А от Германия. Цените включват нотариална заверка, хонорара на преводача за заверка на подписа му от нотариус като стойността на превода е съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил ?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

Подобни документи


Описание на документа

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/1191 за насърчаване на свободното движение на граждани чрез опростяване на изискванията за представяне на определени публични документи в Европейския съюз за регистриране на  гражданско събитие “Раждане” се въвежда многоезичен стандартизиран формуляр А /Формула А/. Формуляр А , одобрен с решение № 528/05.09.2013 г. на Министерския съвет се издава въз основа на акта за раждане. Целта на многоезичният Формуляр А е да помогне на приемащата институция да разбере публичен документ, който е на чужд език.

Издаваща институция

Многоезично удостоверение за раждане (Формуляр А) от Германия се издава при раждане на дете, от Службата по гражданско състояние (Standesamt / Standesamtsbehörde) за съответния град. Формуляр А е многоезичен документ.

За какво служи

Формуляр А служи за съставяне на акт и удостоверение за раждане в България с цел издаване на ЕГН на детето, както и издаване на български документ за самоличност (паспорт), придобиване на двойно гражданство и др. Преведено и заверено многоезично удостоверение за раждане (Формуляр А) от Германия служи за:

 • съставяне на акт и удостоверение за раждане в България;
 • издаване на ЕГН на детето;
 • издаване на български документ за самоличност (паспорт);
 • двойно гражданство и др.

Изисквания за превод и нотариална заверка на документа

За да бъде извършена заверката на превода на удостоверение за раждане (Формуляр А) от Германия е необходимо удостоверението да има поставен печат от Службата по гражданско състояние, издала документа, както и подпис на служителя по гражданско състояние към Службата по гражданско състояние. От 01.03.2018 г., заверката на превода на документи от чужбина се извършва от нотариусите. Преди тази дата, тази функция се изпълняваше от КО на МВнР.

ВАЖНО!

ЗА МНОГОЕЗИЧЕН ФОРМУЛЯР А ИЗДАДЕН ОТ ГЕРМАНИЯ НЕ СЕ ИЗИСКВА ПОСТАВЯНЕ НА АПОСТИЛ ОТ ДЪРЖАВАТА ИЗДАЛА ДОКУМЕНТА.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и заверка на превода на удостоверение за раждане – многоезичен Формуляр А от Германия – Касел. За да бъде извършена заверката на превода на удостоверение за раждане от Германия е необходимо удостоверението да е оригинал и да има поставен печат от Службата по гражданско състояние, издала документа, както и подпис на служителя по гражданско състояние към Службата по гражданско състояние.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за заверка на подписа на преводача на удостоверение за раждане Формуляр А, издадено в Германия:

 • Обикновена поръчка: 2-5 работни дни
 • Бърза поръчка: 1-3 работни дни
 • Експресна поръчка: 1-24 ч.

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на многоезичен Формуляр А от Германия.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и заверка на превода

1) документът трябва да е оригинал и да има поставен печат от Службата по гражданско състояние (Standesamtsbehörde) от държавата, издала документа – Германия;

2) документът трябва да има поставен подпис на лицето по гражданско състояние.

ВАЖНО! НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВЪРХУ ДОКУМЕНТА ДА ИМА ПОСТАВЕН ПЕЧАТ-АПОСТИЛ ОТ ДЪРЖАВАТА ИЗДАЛА ДОКУМЕНТА, В СЛУЧАЯ ГЕРМАНИЯ.

Цена за превод и заверка на подписа на преводача на удостоверение за раждане – многоезичен формуляр А – от Германия – Касел

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на многоезичен Формуляр А от Германия. Цените включват нотариална заверка, хонорара на преводача за заверка на подписа му от нотариус като стойността на превода е съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

  НАПРАВЕТЕ НОВА ПОРЪЧКА

  Видове отстъпки:
  Тип отстъпка
  Процент
  Приложение
  Отстъпка за редовени клиенти
  7%
  За клиенти, които вече имат поне 5 поръчки
  Отстъпка за общ брой страници (от 20 до 40) от всички документи в поръчката
  7%
  Ако общият брой страници от всички документи е между 20 и 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  Отстъпка за общ брой страници (над 40) от всички документи в поръчката
  16%
  Ако общият брой страници от всички документи е над 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  ЗАТВОРИ
  Ново за 2024

  Поръчай онлайн и получи безплатна доставка в цялата страна!
  Спестявате до 12 лв.
  Направете онлайн поръчка
  Копирайте връзка Връзката е успешно копирана
  Заявката Ви бе изпратена успешно. Очаквайте имейл от представител на екипа ни в най-кратки срокове.
  Заявката Ви бе изпратена успешно. В момента офисите ни са затворени, но ще получите отговор в рамките на първия работен ден.
  Зареждане, моля изчакайте