Преводи на италиански и от италиански език

 

История на италианския език

Италианският език (Lingua italiana) е език от романския клон на индоевропейските езици. Използва се в Италия, Южна Швейцария, Истрия, а също и в Сомалия и съседните райони. Книжовният италиански е силно повлиян от тосканския диалект и е междинен между романските говори в Северна Италия и итало-далматинските говори в Южна Италия. Поради вековната политическата разпокъсаност на Апенинския полуостров местните говори и диалекти продължават да играят важна роля в съвременна Италия. Разликата между език и диалект е доста условна, но все пак за отделни езици се смятат неаполитанският, венецианският, сардинският, фриулийският, сицилианският.

Специфика на италианския език

В италиански има 7 гласни звука (/a, e, ɛ, i, o, ɔ, u/), както и 4 двойки дифтонги (/uo, iu, ie, ai/), а трифтонгите са сравнително редки. Съгласните звукове биват двубърнени, устнено-зъбни, венечни, задвенечни, небни, задно-небни, носови, преградни, преградно-проходни, проходни, трептящи, странични, полугласни.

Процес на превод от български на италиански и от италиански на български

Спецификата на превода от и на италиански език включва текстологичен подход към превода, в границите на който се разглеждат особеностите на комуникативната еквивалентност и прагматическата адаптация. Текстът за превод се прочита внимателно като преводачът трябва да се съобрази с особеностите на текста: жанр, характерна лексика, както и граматическите правила на двата езика – италиански и български.

Цена за превод

ЕКО 4 Преводи и Легализация Ви предлага професионален превод от и на италиански език, като цената се определя от вида на документите и характера на текста за превод. Екипът от преводачи на ЕКО 4 Преводи и Легализация е специализиран във всички области и екипната работа на ЕКО 4 Преводи и Легализация постига винаги добри резултати. При въпроси, запитвания, информация и запитване за ценови оферти – моля свържете се с ЕКО 4 Преводи и Легализация на посочените телефони, имейл, или заповядайте на място в офис на ЕКО 4 Преводи и Легализация.

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ