Качество и цена за преводачески услуги

Преводачески услуги се предлагат от много и различни фирми, агенции, преводачи на свободна практика. Клиентите обаче знаят, че за да получат качествен превод – те трябва да се доверят на професионалисти с дългогодишен опит. Друг важен фактор е и цената – неоправдано високата цена не е гаранция за качествен превод, така както и „съмнително“ ниската най-вероятно няма да отговори на очакванията на клиента.

microsoft-edge

Ние знаем, че качеството на преводите е от голямо значение. Не бъдете Ръб, а се доверeте на Преводи ЕКО 4 за високо качество и точност на вашия официален превод.

EКО 4 Преводи и Легализация предлага на своите клиенти идеалният баланс между качество и цена. Предимството на ЕКО 4 Преводи и Легализация се крие в базата с преводачи, с която фирмата разполага, както и в уменията на другите членове на екипа да преговарят и договорят най-добрата цена за своите клиенти при спазване на най-висок стандарт и качество. Цената за превод на даден текст се определя по няколко фактора, някои от които включват: вид на документа, специфика на терминологията, обем, срок за изпълнение на поръчката. Съвсем логично е бланков документ като удостоверение за раждане да е на много по-ниска цена от техническа спецификация. Също така, документ от една страница ще бъде на по-ниска цена от документ, състоящ се от 3, 4 или повече страници. Цените на преводаческите услуги се определят от екип професионалисти, с които ЕКО 4 Преводи и Легализация разполага.

ЕКО 4 Преводи и Легализация може да Ви предложи отстъпки за голям обем, тъй като фирмата разполага и работи съвместно с многобройна база от преводачи с дългогодишен опит, които също са склонни да преговарят цената при по-голям обем, без да се нарушава качеството на превода.

Приемането и обработването на поръчка за превод се извършва съгласно утвърдени стандарти, процеси и процедури. Стъпките, които са включени при изготвянето на оферта за превод, са следните:

  • Анализ – текстът за превод бива разгледан и анализиран, оценява се неговата сложност, обем, терминология, като по този начин се избягва неспазване на срока даден на клиента, като се дава оферта, чийто срок гарантирано ще бъде спазен.
  • Екип – след приемане на поръчката, ЕКО 4 Преводи и Легализация подбира екип преводачи – професионалисти в съответната област, които ще се заемат с работата по превода на текста.
  • Превод – след като документът е предаден на подходящ за целта преводач или екип от преводачи, той бива преведен. След окончателното завършване на превода, самият преводач проверява текста за допуснати грешки от фактологична, правописна, граматична страна.
  • Проверка от редактор/коректор/втори преводач – след предаването на превода от преводача, текстът бива подложен на втора проверка, редакция и корекция от втори специалист, чиято задача е да провери още веднъж съдържанието за допуснати грешки от всякакво естество.
  • Последна проверка – финалната проверка се извършва от координаторите на ЕКО 4 Преводи и Легализация преди отпечатване / изпращане на документа на клиента, за да се гарантира превод от най-високо качество, който е граматически, лексикално и фактологически издържан.

Преводачите на ЕКО 4 Преводи и Легализация отговарят на следните изисквания:

  • Умения за превод – преводачите, които работят с ЕКО 4 Преводи и Легализация са дългогодишни професионалисти в областта си; притежават необходимото образование, умения, и дипломи.
  • Усъвършенстване – преводачите постоянно усъвършенстват и надграждат уменията си, както самостоятелно, така и чрез фирмени обучения.
  • Технически умения – познания за работа с преводачески софтуер, техника (CAT tools, TMS, т.н.)

ЕКО 4 Преводи и Легализация изготвя за своите клиенти индивидуални оферти за превод, като цените за преводачески услуги са съобразени с желанията, изискванията и възможностите на клиента.

За повече информация, посетете някой от офисите на ЕКО 4 Преводи и Легализация или се свържете на посочените телефон и имейл.

Споделете в социалните мрежи:

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ