Официален Превод и Легализация на Документи

Сподели в социалните мрежи
Оценки от наши клиенти
Вид на документа:

Превод и легализация на диплома за средно образование – чуждоезиков профил – издадена от Първа езикова гимназия – Варна

Информация за документа:

Дипломата за средно образование е документ, който се издава на лицата завършили средно образование. В дипломата за средно образование са описани имената на лицето, ЕГН, месторождение, наименование на училището [...]

Прочети повече
Всички Uncategorized Бизнес Лични Професионални

Информация за документа

Дипломата за средно образование е документ, който се издава на лицата завършили средно образование. В дипломата за средно образование са описани имената на лицето, ЕГН, месторождение, наименование на училището, среден успех от всички изучавани предмети и оценките от матурите, профил (ако е приложимо), професия (ако е приложимо), изучаваните предмети, както и средният успех от тях, заедно с броя на часовете по всеки изучаван предмет, наименование на предметите, по които лицето е положило матури и успехът от тях. Средното образование обхваща класовете от 8-ми до 12-ти. Успешното полагане на държавни зрелостни изпити (матури) е задължително условие за продължаване на образованието в университет (придобиване на висше образование). Обучението за придобиване на средно образование се осъществява в два етапа – първи гимназиален – от 8-ми до 10-ти клас включително, и втори гимназиален – от 11-ти до 12-ти клас включително.

Издаваща институция

Диплома за средно образование се издава от средно училище, (профилирана) гимназия или професионално училище. Дипломата за средно образование се издава на база успешно завършен етап на средното образование от 8-ми до 12-ти клас включително, както и полагането на два задължителни държавни зрелостни изпита, като единият от тях е по български език и литература, а другият е по избор на ученика.

За какво служи

Дипломата за завършено средно образование ще ви послужи пред работодателя (в чужбина), на основание на който може да започнете работа, също така за продължаване на образованието в университет. Преведена диплома за средно образование служи за:

 • работа;
 • продължаване на образованието в университет за придобиване на висше образование.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде преведена диплома за завършено средно образование е необходимо документът да има поставен печат и подпис на училището, издало дипломата.

Необходима ли е легализация на диплома за завършено средно образование: ДА, в повечето случаи се изисква легализация на диплома за средно образование. За да бъде легализирана диплома за завършено средно образование е необходимо:

1) да посетите нотариус, който ще направи копие „вярно с оригинала“ на дипломата за средно образование;

2) така завереният от нотариус препис на дипломата заедно с оригинала (за дипломи, издадени след 2019 г. не се изисква оригинал) се изпраща до НАЦИД за поставяне на печат апостил;

3) последната стъпка е изпращането на документа за заверка на подписа на преводача в КО на МВнР.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и легализация на диплома за средно образование. За да бъде извършен преводът, е необходимо дипломата да има поставени подпис и печат на издаващото училище.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и легализация на диплома за завършено средно образование:

 • Обикновена поръчка: 13 раб.дни
 • Бърза поръчка: 8 раб. дни
 • Експресна поръчка: 5 раб. дни

Условия за превод и легализация на диплома за средно образование

За да бъде преведена диплома за средно образование е необходимо да има поставен печат и подпис на издаващото училище. За да бъде легализиран документът е необходимо да се направи копие „вярно с оригинала“ при нотариус, след което се изпраща за поставяне на апостил в НАЦИД, а след това в КО на МВнР.

Цена за превод и легализация на диплома за средно образование – чуждоезиков профил – издадена от първа езикова гимназия – Варна

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за средно образование. Цените включват стойността на превода съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Онлайн поръчка за официален превод/легализация:
Превод
Превод на
Тип Услуга
Легализация
Заверки
Тип Услуга
Заверка в посолство

Превод и легализация на диплома за средно образование – чуждоезиков профил – издадена от Първа езикова гимназия – Варна

38.00лв.

Дипломата за средно образование е документ, който се издава на лицата завършили средно образование. В дипломата за средно образование са описани имената на лицето, ЕГН, месторождение, наименование на училището […]

Описание

Информация за документа

Дипломата за средно образование е документ, който се издава на лицата завършили средно образование. В дипломата за средно образование са описани имената на лицето, ЕГН, месторождение, наименование на училището, среден успех от всички изучавани предмети и оценките от матурите, профил (ако е приложимо), професия (ако е приложимо), изучаваните предмети, както и средният успех от тях, заедно с броя на часовете по всеки изучаван предмет, наименование на предметите, по които лицето е положило матури и успехът от тях. Средното образование обхваща класовете от 8-ми до 12-ти. Успешното полагане на държавни зрелостни изпити (матури) е задължително условие за продължаване на образованието в университет (придобиване на висше образование). Обучението за придобиване на средно образование се осъществява в два етапа – първи гимназиален – от 8-ми до 10-ти клас включително, и втори гимназиален – от 11-ти до 12-ти клас включително.

Издаваща институция

Диплома за средно образование се издава от средно училище, (профилирана) гимназия или професионално училище. Дипломата за средно образование се издава на база успешно завършен етап на средното образование от 8-ми до 12-ти клас включително, както и полагането на два задължителни държавни зрелостни изпита, като единият от тях е по български език и литература, а другият е по избор на ученика.

За какво служи

Дипломата за завършено средно образование ще ви послужи пред работодателя (в чужбина), на основание на който може да започнете работа, също така за продължаване на образованието в университет. Преведена диплома за средно образование служи за:

 • работа;
 • продължаване на образованието в университет за придобиване на висше образование.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде преведена диплома за завършено средно образование е необходимо документът да има поставен печат и подпис на училището, издало дипломата.

Необходима ли е легализация на диплома за завършено средно образование: ДА, в повечето случаи се изисква легализация на диплома за средно образование. За да бъде легализирана диплома за завършено средно образование е необходимо:

1) да посетите нотариус, който ще направи копие „вярно с оригинала“ на дипломата за средно образование;

2) така завереният от нотариус препис на дипломата заедно с оригинала (за дипломи, издадени след 2019 г. не се изисква оригинал) се изпраща до НАЦИД за поставяне на печат апостил;

3) последната стъпка е изпращането на документа за заверка на подписа на преводача в КО на МВнР.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и легализация на диплома за средно образование. За да бъде извършен преводът, е необходимо дипломата да има поставени подпис и печат на издаващото училище.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и легализация на диплома за завършено средно образование:

 • Обикновена поръчка: 13 раб.дни
 • Бърза поръчка: 8 раб. дни
 • Експресна поръчка: 5 раб. дни

Условия за превод и легализация на диплома за средно образование

За да бъде преведена диплома за средно образование е необходимо да има поставен печат и подпис на издаващото училище. За да бъде легализиран документът е необходимо да се направи копие „вярно с оригинала“ при нотариус, след което се изпраща за поставяне на апостил в НАЦИД, а след това в КО на МВнР.

Цена за превод и легализация на диплома за средно образование – чуждоезиков профил – издадена от първа езикова гимназия – Варна

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за средно образование. Цените включват стойността на превода съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

 • Специфики и пълна информация за документа
 • Допълнителна информация

Информация за документа

Дипломата за средно образование е документ, който се издава на лицата завършили средно образование. В дипломата за средно образование са описани имената на лицето, ЕГН, месторождение, наименование на училището, среден успех от всички изучавани предмети и оценките от матурите, профил (ако е приложимо), професия (ако е приложимо), изучаваните предмети, както и средният успех от тях, заедно с броя на часовете по всеки изучаван предмет, наименование на предметите, по които лицето е положило матури и успехът от тях. Средното образование обхваща класовете от 8-ми до 12-ти. Успешното полагане на държавни зрелостни изпити (матури) е задължително условие за продължаване на образованието в университет (придобиване на висше образование). Обучението за придобиване на средно образование се осъществява в два етапа – първи гимназиален – от 8-ми до 10-ти клас включително, и втори гимназиален – от 11-ти до 12-ти клас включително.

Издаваща институция

Диплома за средно образование се издава от средно училище, (профилирана) гимназия или професионално училище. Дипломата за средно образование се издава на база успешно завършен етап на средното образование от 8-ми до 12-ти клас включително, както и полагането на два задължителни държавни зрелостни изпита, като единият от тях е по български език и литература, а другият е по избор на ученика.

За какво служи

Дипломата за завършено средно образование ще ви послужи пред работодателя (в чужбина), на основание на който може да започнете работа, също така за продължаване на образованието в университет. Преведена диплома за средно образование служи за:

 • работа;
 • продължаване на образованието в университет за придобиване на висше образование.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде преведена диплома за завършено средно образование е необходимо документът да има поставен печат и подпис на училището, издало дипломата.

Необходима ли е легализация на диплома за завършено средно образование: ДА, в повечето случаи се изисква легализация на диплома за средно образование. За да бъде легализирана диплома за завършено средно образование е необходимо:

1) да посетите нотариус, който ще направи копие „вярно с оригинала“ на дипломата за средно образование;

2) така завереният от нотариус препис на дипломата заедно с оригинала (за дипломи, издадени след 2019 г. не се изисква оригинал) се изпраща до НАЦИД за поставяне на печат апостил;

3) последната стъпка е изпращането на документа за заверка на подписа на преводача в КО на МВнР.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и легализация на диплома за средно образование. За да бъде извършен преводът, е необходимо дипломата да има поставени подпис и печат на издаващото училище.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и легализация на диплома за завършено средно образование:

 • Обикновена поръчка: 13 раб.дни
 • Бърза поръчка: 8 раб. дни
 • Експресна поръчка: 5 раб. дни

Условия за превод и легализация на диплома за средно образование

За да бъде преведена диплома за средно образование е необходимо да има поставен печат и подпис на издаващото училище. За да бъде легализиран документът е необходимо да се направи копие „вярно с оригинала“ при нотариус, след което се изпраща за поставяне на апостил в НАЦИД, а след това в КО на МВнР.

Цена за превод и легализация на диплома за средно образование – чуждоезиков профил – издадена от първа езикова гимназия – Варна

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за средно образование. Цените включват стойността на превода съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил ?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

Подобни документи


Информация за документа

Дипломата за средно образование е документ, който се издава на лицата завършили средно образование. В дипломата за средно образование са описани имената на лицето, ЕГН, месторождение, наименование на училището, среден успех от всички изучавани предмети и оценките от матурите, профил (ако е приложимо), професия (ако е приложимо), изучаваните предмети, както и средният успех от тях, заедно с броя на часовете по всеки изучаван предмет, наименование на предметите, по които лицето е положило матури и успехът от тях. Средното образование обхваща класовете от 8-ми до 12-ти. Успешното полагане на държавни зрелостни изпити (матури) е задължително условие за продължаване на образованието в университет (придобиване на висше образование). Обучението за придобиване на средно образование се осъществява в два етапа – първи гимназиален – от 8-ми до 10-ти клас включително, и втори гимназиален – от 11-ти до 12-ти клас включително.

Издаваща институция

Диплома за средно образование се издава от средно училище, (профилирана) гимназия или професионално училище. Дипломата за средно образование се издава на база успешно завършен етап на средното образование от 8-ми до 12-ти клас включително, както и полагането на два задължителни държавни зрелостни изпита, като единият от тях е по български език и литература, а другият е по избор на ученика.

За какво служи

Дипломата за завършено средно образование ще ви послужи пред работодателя (в чужбина), на основание на който може да започнете работа, също така за продължаване на образованието в университет. Преведена диплома за средно образование служи за:

 • работа;
 • продължаване на образованието в университет за придобиване на висше образование.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде преведена диплома за завършено средно образование е необходимо документът да има поставен печат и подпис на училището, издало дипломата.

Необходима ли е легализация на диплома за завършено средно образование: ДА, в повечето случаи се изисква легализация на диплома за средно образование. За да бъде легализирана диплома за завършено средно образование е необходимо:

1) да посетите нотариус, който ще направи копие „вярно с оригинала“ на дипломата за средно образование;

2) така завереният от нотариус препис на дипломата заедно с оригинала (за дипломи, издадени след 2019 г. не се изисква оригинал) се изпраща до НАЦИД за поставяне на печат апостил;

3) последната стъпка е изпращането на документа за заверка на подписа на преводача в КО на МВнР.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и легализация на диплома за средно образование. За да бъде извършен преводът, е необходимо дипломата да има поставени подпис и печат на издаващото училище.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и легализация на диплома за завършено средно образование:

 • Обикновена поръчка: 13 раб.дни
 • Бърза поръчка: 8 раб. дни
 • Експресна поръчка: 5 раб. дни

Условия за превод и легализация на диплома за средно образование

За да бъде преведена диплома за средно образование е необходимо да има поставен печат и подпис на издаващото училище. За да бъде легализиран документът е необходимо да се направи копие „вярно с оригинала“ при нотариус, след което се изпраща за поставяне на апостил в НАЦИД, а след това в КО на МВнР.

Цена за превод и легализация на диплома за средно образование – чуждоезиков профил – издадена от първа езикова гимназия – Варна

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за средно образование. Цените включват стойността на превода съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

  НАПРАВЕТЕ НОВА ПОРЪЧКА

  Видове отстъпки:
  Тип отстъпка
  Процент
  Приложение
  Отстъпка за редовени клиенти
  7%
  За клиенти, които вече имат поне 5 поръчки
  Отстъпка за общ брой страници (от 20 до 40) от всички документи в поръчката
  7%
  Ако общият брой страници от всички документи е между 20 и 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  Отстъпка за общ брой страници (над 40) от всички документи в поръчката
  16%
  Ако общият брой страници от всички документи е над 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  ЗАТВОРИ
  Ново за 2024

  Поръчай онлайн и получи безплатна доставка в цялата страна!
  Спестявате до 12 лв.
  Направете онлайн поръчка
  Копирайте връзка Връзката е успешно копирана
  Заявката Ви бе изпратена успешно. Очаквайте имейл от представител на екипа ни в най-кратки срокове.
  Заявката Ви бе изпратена успешно. В момента офисите ни са затворени, но ще получите отговор в рамките на първия работен ден.
  Зареждане, моля изчакайте