Официален Превод и Легализация на Документи

Сподели в социалните мрежи
Оценки от наши клиенти
Вид на документа:

Лицензиран превод на болничен лист издаден от ЛКК гръдна хирургия

Информация за документа:

Болничният лист е документ, който се издава на служител / работник за представяне пред работодател при настъпила временна неработоспособност в някоя от следните ситуации: болест, злополука, професионално заболяване [...]

Прочети повече
Всички Uncategorized Бизнес Лични Професионални

Описание на документа

Болничният лист е документ, който се издава на служител / работник за представяне пред работодател при настъпила временна неработоспособност в някоя от следните ситуации: болест, злополука, професионално заболяване, лечение в чужбина, лечение в санаториум / курорт, карантина, грижа за болен член на семейството, изследване или лечение в страната и чужбина, бременност и раждане и др.

Издаваща институция

Болничният лист е документ, който бива издаван от личен лекар, специалист, ЛКК, ТЕЛК в случаите на настъпила временна нетрудоспособност. Причините за временна неработоспособност могат да бъдат една или някои от следните: болест, злополука, професионално заболяване, лечение в чужбина, лечение в санаториум / курорт, карантина, грижа за болен член на семейството, изследване или лечение в страната и чужбина, бременност и раждане и др. Болничен лист се издава от първия ден на настъпване на неразположението (заболяването, болестта) до момента на възстановяване или до установяване на трайно намалена работоспособност (ТНР) от ТЕЛК. Болничен лист НЕ се издава на дата по-късна от датата на заболяването – т.е. ако сте заболял на 1-во число на месеца, болничният лист също трябва да бъде издаден на 1-во число.

За какво служи

Болничният лист ще ви послужи пред работодателя (в чужбина), на основание на който може да ползвате отпуск по болест и парично обезщетение за неработоспособност.  Преведен болничен лист служи за:

 • ползване на отпуск по болест;
 • обезщетение за временна неработоспособност.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде преведен болничен лист е необходимо да има поставен печат и подпис на медицинското лице издало документа.

Необходима ли е легализация на болничен лист: НЕ, не е необходима легализация на болничен лист. На основание Регламент (ЕО) №883/2004 болничните листове или друга медицинска документация са освободени от легализация или заверка от дипломатическите или консулските власти. Освен превод не се изисква никакво друго официално удостоверяване на автентичността им.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти лицензиран превод на болничен лист издаден от лекар, ЛКК, ТЕЛК. За да бъде извършен преводът, е необходимо болничният лист да има поставени подпис и печат на медицинското лице издало документа.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за лицензиран превод на болничен лист:

 • Обикновена поръчка: 2-5 работни дни
 • Бърза поръчка: 1-3 работен ден
 • Експресна поръчка: 1-24ч

Условия за лицензиран превод на болничен лист

За да бъде преведен болничен лист е необходимо да има поставен печат и подпис на медицинското лице издало документа.

Цена за лицензиран превод на болничен лист издаден от ЛКК гръдна хирургия

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на болничен лист. Цените включват стойността на превода съгласно ценоразписа за съответния език.

 

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Онлайн поръчка за официален превод/легализация:
Превод
Превод на
Тип Услуга
Легализация
Заверки
Тип Услуга
Заверка в посолство

Лицензиран превод на болничен лист издаден от ЛКК гръдна хирургия

10.00лв.

Болничният лист е документ, който се издава на служител / работник за представяне пред работодател при настъпила временна неработоспособност в някоя от следните ситуации: болест, злополука, професионално заболяване […]

Категория:
Описание

Описание на документа

Болничният лист е документ, който се издава на служител / работник за представяне пред работодател при настъпила временна неработоспособност в някоя от следните ситуации: болест, злополука, професионално заболяване, лечение в чужбина, лечение в санаториум / курорт, карантина, грижа за болен член на семейството, изследване или лечение в страната и чужбина, бременност и раждане и др.

Издаваща институция

Болничният лист е документ, който бива издаван от личен лекар, специалист, ЛКК, ТЕЛК в случаите на настъпила временна нетрудоспособност. Причините за временна неработоспособност могат да бъдат една или някои от следните: болест, злополука, професионално заболяване, лечение в чужбина, лечение в санаториум / курорт, карантина, грижа за болен член на семейството, изследване или лечение в страната и чужбина, бременност и раждане и др. Болничен лист се издава от първия ден на настъпване на неразположението (заболяването, болестта) до момента на възстановяване или до установяване на трайно намалена работоспособност (ТНР) от ТЕЛК. Болничен лист НЕ се издава на дата по-късна от датата на заболяването – т.е. ако сте заболял на 1-во число на месеца, болничният лист също трябва да бъде издаден на 1-во число.

За какво служи

Болничният лист ще ви послужи пред работодателя (в чужбина), на основание на който може да ползвате отпуск по болест и парично обезщетение за неработоспособност.  Преведен болничен лист служи за:

 • ползване на отпуск по болест;
 • обезщетение за временна неработоспособност.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде преведен болничен лист е необходимо да има поставен печат и подпис на медицинското лице издало документа.

Необходима ли е легализация на болничен лист: НЕ, не е необходима легализация на болничен лист. На основание Регламент (ЕО) №883/2004 болничните листове или друга медицинска документация са освободени от легализация или заверка от дипломатическите или консулските власти. Освен превод не се изисква никакво друго официално удостоверяване на автентичността им.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти лицензиран превод на болничен лист издаден от лекар, ЛКК, ТЕЛК. За да бъде извършен преводът, е необходимо болничният лист да има поставени подпис и печат на медицинското лице издало документа.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за лицензиран превод на болничен лист:

 • Обикновена поръчка: 2-5 работни дни
 • Бърза поръчка: 1-3 работен ден
 • Експресна поръчка: 1-24ч

Условия за лицензиран превод на болничен лист

За да бъде преведен болничен лист е необходимо да има поставен печат и подпис на медицинското лице издало документа.

Цена за лицензиран превод на болничен лист издаден от ЛКК гръдна хирургия

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на болничен лист. Цените включват стойността на превода съгласно ценоразписа за съответния език.

 

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

 • Специфики и пълна информация за документа
 • Допълнителна информация

Описание на документа

Болничният лист е документ, който се издава на служител / работник за представяне пред работодател при настъпила временна неработоспособност в някоя от следните ситуации: болест, злополука, професионално заболяване, лечение в чужбина, лечение в санаториум / курорт, карантина, грижа за болен член на семейството, изследване или лечение в страната и чужбина, бременност и раждане и др.

Издаваща институция

Болничният лист е документ, който бива издаван от личен лекар, специалист, ЛКК, ТЕЛК в случаите на настъпила временна нетрудоспособност. Причините за временна неработоспособност могат да бъдат една или някои от следните: болест, злополука, професионално заболяване, лечение в чужбина, лечение в санаториум / курорт, карантина, грижа за болен член на семейството, изследване или лечение в страната и чужбина, бременност и раждане и др. Болничен лист се издава от първия ден на настъпване на неразположението (заболяването, болестта) до момента на възстановяване или до установяване на трайно намалена работоспособност (ТНР) от ТЕЛК. Болничен лист НЕ се издава на дата по-късна от датата на заболяването – т.е. ако сте заболял на 1-во число на месеца, болничният лист също трябва да бъде издаден на 1-во число.

За какво служи

Болничният лист ще ви послужи пред работодателя (в чужбина), на основание на който може да ползвате отпуск по болест и парично обезщетение за неработоспособност.  Преведен болничен лист служи за:

 • ползване на отпуск по болест;
 • обезщетение за временна неработоспособност.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде преведен болничен лист е необходимо да има поставен печат и подпис на медицинското лице издало документа.

Необходима ли е легализация на болничен лист: НЕ, не е необходима легализация на болничен лист. На основание Регламент (ЕО) №883/2004 болничните листове или друга медицинска документация са освободени от легализация или заверка от дипломатическите или консулските власти. Освен превод не се изисква никакво друго официално удостоверяване на автентичността им.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти лицензиран превод на болничен лист издаден от лекар, ЛКК, ТЕЛК. За да бъде извършен преводът, е необходимо болничният лист да има поставени подпис и печат на медицинското лице издало документа.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за лицензиран превод на болничен лист:

 • Обикновена поръчка: 2-5 работни дни
 • Бърза поръчка: 1-3 работен ден
 • Експресна поръчка: 1-24ч

Условия за лицензиран превод на болничен лист

За да бъде преведен болничен лист е необходимо да има поставен печат и подпис на медицинското лице издало документа.

Цена за лицензиран превод на болничен лист издаден от ЛКК гръдна хирургия

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на болничен лист. Цените включват стойността на превода съгласно ценоразписа за съответния език.

 

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил ?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

Подобни документи


Описание на документа

Болничният лист е документ, който се издава на служител / работник за представяне пред работодател при настъпила временна неработоспособност в някоя от следните ситуации: болест, злополука, професионално заболяване, лечение в чужбина, лечение в санаториум / курорт, карантина, грижа за болен член на семейството, изследване или лечение в страната и чужбина, бременност и раждане и др.

Издаваща институция

Болничният лист е документ, който бива издаван от личен лекар, специалист, ЛКК, ТЕЛК в случаите на настъпила временна нетрудоспособност. Причините за временна неработоспособност могат да бъдат една или някои от следните: болест, злополука, професионално заболяване, лечение в чужбина, лечение в санаториум / курорт, карантина, грижа за болен член на семейството, изследване или лечение в страната и чужбина, бременност и раждане и др. Болничен лист се издава от първия ден на настъпване на неразположението (заболяването, болестта) до момента на възстановяване или до установяване на трайно намалена работоспособност (ТНР) от ТЕЛК. Болничен лист НЕ се издава на дата по-късна от датата на заболяването – т.е. ако сте заболял на 1-во число на месеца, болничният лист също трябва да бъде издаден на 1-во число.

За какво служи

Болничният лист ще ви послужи пред работодателя (в чужбина), на основание на който може да ползвате отпуск по болест и парично обезщетение за неработоспособност.  Преведен болничен лист служи за:

 • ползване на отпуск по болест;
 • обезщетение за временна неработоспособност.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде преведен болничен лист е необходимо да има поставен печат и подпис на медицинското лице издало документа.

Необходима ли е легализация на болничен лист: НЕ, не е необходима легализация на болничен лист. На основание Регламент (ЕО) №883/2004 болничните листове или друга медицинска документация са освободени от легализация или заверка от дипломатическите или консулските власти. Освен превод не се изисква никакво друго официално удостоверяване на автентичността им.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти лицензиран превод на болничен лист издаден от лекар, ЛКК, ТЕЛК. За да бъде извършен преводът, е необходимо болничният лист да има поставени подпис и печат на медицинското лице издало документа.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за лицензиран превод на болничен лист:

 • Обикновена поръчка: 2-5 работни дни
 • Бърза поръчка: 1-3 работен ден
 • Експресна поръчка: 1-24ч

Условия за лицензиран превод на болничен лист

За да бъде преведен болничен лист е необходимо да има поставен печат и подпис на медицинското лице издало документа.

Цена за лицензиран превод на болничен лист издаден от ЛКК гръдна хирургия

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на болничен лист. Цените включват стойността на превода съгласно ценоразписа за съответния език.

 

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

  НАПРАВЕТЕ НОВА ПОРЪЧКА

  Видове отстъпки:
  Тип отстъпка
  Процент
  Приложение
  Отстъпка за редовени клиенти
  7%
  За клиенти, които вече имат поне 5 поръчки
  Отстъпка за общ брой страници (от 20 до 40) от всички документи в поръчката
  7%
  Ако общият брой страници от всички документи е между 20 и 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  Отстъпка за общ брой страници (над 40) от всички документи в поръчката
  16%
  Ако общият брой страници от всички документи е над 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  ЗАТВОРИ
  Ново за 2024

  Поръчай онлайн и получи безплатна доставка в цялата страна!
  Спестявате до 12 лв.
  Направете онлайн поръчка
  Копирайте връзка Връзката е успешно копирана
  Заявката Ви бе изпратена успешно. Очаквайте имейл от представител на екипа ни в най-кратки срокове.
  Заявката Ви бе изпратена успешно. В момента офисите ни са затворени, но ще получите отговор в рамките на първия работен ден.
  Зареждане, моля изчакайте