Официален Превод и Легализация на Документи

Сподели в социалните мрежи
Оценки от наши клиенти
Вид на документа:

Превод и заверка на превода на диплома за висше образование – от Военноморска академия на САЩ– Анаполис

Информация за документа:

За да бъде извършена заверката на превода на диплома за висше образование от Военноморската академия е необходимо дипломата да е подписана и подпечатана от издаващата институция (академия) и да има поставен апостил от държавата издала документа. За САЩ това е Щатският секретар на съответния щат, в случая – Мериленд.

Прочети повече
Всички Uncategorized Бизнес Лични Професионални

Информация за документа

Дипломата за висше образование е документ, който съдържа имената на лицето придобило висше образование, наименованието на специалността, както и наименованието на институцията, издала документа. Военноморската академия в Анаполис обучава офицери за американския флот и морския корпус на САЩ. Кандидатите обикновено трябва да кандидатстват, както директно в академията, така и да получат номинация – обикновено от член на Конгреса. Военноморска академия на САЩ е една от институциите, които дават възможност за най-високо платена работа по отношение на стартова заплата. Академичната програма присъжда на студентите степен бакалавър на науките (bachelor of science), като те биват обучавани по множество дисциплини, на базата на които се оценяват знанията им на midshipman (мичман); задължително е участието в състезателен спорт.

Издаваща институция

Дипломата за висше образование се издава от Военноморската академия на САЩ в Анаполис след успешно приключване на обучителната програма.

За какво служи

Дипломата за завършено в чужбина висше образование е документ, който ще ви послужи пред работодателя (в България), на основание на който може да започнете работа, също така да продължите образованието си. Преведена диплома за висше образование от чужбина служи за:

 • работа;
 • продължаване на образованието;
 • кандидатстване за виза, гражданство, пребиваване като подкрепящ документ;
 • др.

Изисквания за превод и/или заверка на превода на документа

За превод и заверка на диплома за висше образование издадена от Анаполис, САЩ е необходимо дипломата да има поставени подпис и печат на издаващия университет (академия), както и апостил печат от службата на Щатския секретар на щат Мериленд (Maryland’s Secretary of State). Апостил печат се поставя от държавата, в която е издаден документът. Върху диплома ОТ САЩ НЕ може да бъде поставен апостил в България!

Надлежно подписана и подпечатана диплома за висше образование от Анаполис трябва да има поставен апостил за да може да бъде заверена в България.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и заверка на превода на диплома за висше образование от Военноморската академия на САЩ в Анаполис. За да бъде извършена заверката на превода на диплома за висше образование от Военноморската академия е необходимо дипломата да е подписана и подпечатана от издаващата институция (академия) и да има поставен апостил от държавата издала документа. За САЩ това е Щатският секретар на съответния щат, в случая – Мериленд.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и заверка на диплома за висше образование от САЩ:

 • Обикновена поръчка 2-5 работни дни
 • Бърза поръчка 1-3 работен ден
 • Експресни поръчка – 24ч работни дни

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за висше образование от САЩ.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и заверка:

1) документът трябва да е оригинал и да има поставени подпис и печат от издаващия университет (академия);

2) документът трябва да има поставен апостил от държавата издала документа.

ВАЖНО! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ВЪРХУ ДОКУМЕНТА ДА ИМА ПОСТАВЕН ПЕЧАТ-АПОСТИЛ ОТ ДЪРЖАВАТА ИЗДАЛА ДОКУМЕНТА, В СЛУЧАЯ САЩ.

Цена за превод и заверка на превода на диплома за висше образование – от Военноморска академия на САЩ– Анаполис

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за висше образование от САЩ. Цените включват заверка на подписа на преводача от нотариус, хонорара на преводача за заверка на подписа му от нотариус, като стойността на превода е съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Онлайн поръчка за официален превод/легализация:
Превод
Превод на
Тип Услуга
Легализация
Заверки
Тип Услуга
Заверка в посолство

Превод и заверка на превода на диплома за висше образование – от Военноморска академия на САЩ– Анаполис

14.00лв.

За да бъде извършена заверката на превода на диплома за висше образование от Военноморската академия е необходимо дипломата да е подписана и подпечатана от издаващата институция (академия) и да има поставен апостил от държавата издала документа. За САЩ това е Щатският секретар на съответния щат, в случая – Мериленд.

Описание

Информация за документа

Дипломата за висше образование е документ, който съдържа имената на лицето придобило висше образование, наименованието на специалността, както и наименованието на институцията, издала документа. Военноморската академия в Анаполис обучава офицери за американския флот и морския корпус на САЩ. Кандидатите обикновено трябва да кандидатстват, както директно в академията, така и да получат номинация – обикновено от член на Конгреса. Военноморска академия на САЩ е една от институциите, които дават възможност за най-високо платена работа по отношение на стартова заплата. Академичната програма присъжда на студентите степен бакалавър на науките (bachelor of science), като те биват обучавани по множество дисциплини, на базата на които се оценяват знанията им на midshipman (мичман); задължително е участието в състезателен спорт.

Издаваща институция

Дипломата за висше образование се издава от Военноморската академия на САЩ в Анаполис след успешно приключване на обучителната програма.

За какво служи

Дипломата за завършено в чужбина висше образование е документ, който ще ви послужи пред работодателя (в България), на основание на който може да започнете работа, също така да продължите образованието си. Преведена диплома за висше образование от чужбина служи за:

 • работа;
 • продължаване на образованието;
 • кандидатстване за виза, гражданство, пребиваване като подкрепящ документ;
 • др.

Изисквания за превод и/или заверка на превода на документа

За превод и заверка на диплома за висше образование издадена от Анаполис, САЩ е необходимо дипломата да има поставени подпис и печат на издаващия университет (академия), както и апостил печат от службата на Щатския секретар на щат Мериленд (Maryland’s Secretary of State). Апостил печат се поставя от държавата, в която е издаден документът. Върху диплома ОТ САЩ НЕ може да бъде поставен апостил в България!

Надлежно подписана и подпечатана диплома за висше образование от Анаполис трябва да има поставен апостил за да може да бъде заверена в България.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и заверка на превода на диплома за висше образование от Военноморската академия на САЩ в Анаполис. За да бъде извършена заверката на превода на диплома за висше образование от Военноморската академия е необходимо дипломата да е подписана и подпечатана от издаващата институция (академия) и да има поставен апостил от държавата издала документа. За САЩ това е Щатският секретар на съответния щат, в случая – Мериленд.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и заверка на диплома за висше образование от САЩ:

 • Обикновена поръчка 2-5 работни дни
 • Бърза поръчка 1-3 работен ден
 • Експресни поръчка – 24ч работни дни

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за висше образование от САЩ.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и заверка:

1) документът трябва да е оригинал и да има поставени подпис и печат от издаващия университет (академия);

2) документът трябва да има поставен апостил от държавата издала документа.

ВАЖНО! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ВЪРХУ ДОКУМЕНТА ДА ИМА ПОСТАВЕН ПЕЧАТ-АПОСТИЛ ОТ ДЪРЖАВАТА ИЗДАЛА ДОКУМЕНТА, В СЛУЧАЯ САЩ.

Цена за превод и заверка на превода на диплома за висше образование – от Военноморска академия на САЩ– Анаполис

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за висше образование от САЩ. Цените включват заверка на подписа на преводача от нотариус, хонорара на преводача за заверка на подписа му от нотариус, като стойността на превода е съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

 • Специфики и пълна информация за документа
 • Допълнителна информация

Информация за документа

Дипломата за висше образование е документ, който съдържа имената на лицето придобило висше образование, наименованието на специалността, както и наименованието на институцията, издала документа. Военноморската академия в Анаполис обучава офицери за американския флот и морския корпус на САЩ. Кандидатите обикновено трябва да кандидатстват, както директно в академията, така и да получат номинация – обикновено от член на Конгреса. Военноморска академия на САЩ е една от институциите, които дават възможност за най-високо платена работа по отношение на стартова заплата. Академичната програма присъжда на студентите степен бакалавър на науките (bachelor of science), като те биват обучавани по множество дисциплини, на базата на които се оценяват знанията им на midshipman (мичман); задължително е участието в състезателен спорт.

Издаваща институция

Дипломата за висше образование се издава от Военноморската академия на САЩ в Анаполис след успешно приключване на обучителната програма.

За какво служи

Дипломата за завършено в чужбина висше образование е документ, който ще ви послужи пред работодателя (в България), на основание на който може да започнете работа, също така да продължите образованието си. Преведена диплома за висше образование от чужбина служи за:

 • работа;
 • продължаване на образованието;
 • кандидатстване за виза, гражданство, пребиваване като подкрепящ документ;
 • др.

Изисквания за превод и/или заверка на превода на документа

За превод и заверка на диплома за висше образование издадена от Анаполис, САЩ е необходимо дипломата да има поставени подпис и печат на издаващия университет (академия), както и апостил печат от службата на Щатския секретар на щат Мериленд (Maryland’s Secretary of State). Апостил печат се поставя от държавата, в която е издаден документът. Върху диплома ОТ САЩ НЕ може да бъде поставен апостил в България!

Надлежно подписана и подпечатана диплома за висше образование от Анаполис трябва да има поставен апостил за да може да бъде заверена в България.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и заверка на превода на диплома за висше образование от Военноморската академия на САЩ в Анаполис. За да бъде извършена заверката на превода на диплома за висше образование от Военноморската академия е необходимо дипломата да е подписана и подпечатана от издаващата институция (академия) и да има поставен апостил от държавата издала документа. За САЩ това е Щатският секретар на съответния щат, в случая – Мериленд.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и заверка на диплома за висше образование от САЩ:

 • Обикновена поръчка 2-5 работни дни
 • Бърза поръчка 1-3 работен ден
 • Експресни поръчка – 24ч работни дни

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за висше образование от САЩ.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и заверка:

1) документът трябва да е оригинал и да има поставени подпис и печат от издаващия университет (академия);

2) документът трябва да има поставен апостил от държавата издала документа.

ВАЖНО! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ВЪРХУ ДОКУМЕНТА ДА ИМА ПОСТАВЕН ПЕЧАТ-АПОСТИЛ ОТ ДЪРЖАВАТА ИЗДАЛА ДОКУМЕНТА, В СЛУЧАЯ САЩ.

Цена за превод и заверка на превода на диплома за висше образование – от Военноморска академия на САЩ– Анаполис

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за висше образование от САЩ. Цените включват заверка на подписа на преводача от нотариус, хонорара на преводача за заверка на подписа му от нотариус, като стойността на превода е съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил ?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

Подобни документи


Информация за документа

Дипломата за висше образование е документ, който съдържа имената на лицето придобило висше образование, наименованието на специалността, както и наименованието на институцията, издала документа. Военноморската академия в Анаполис обучава офицери за американския флот и морския корпус на САЩ. Кандидатите обикновено трябва да кандидатстват, както директно в академията, така и да получат номинация – обикновено от член на Конгреса. Военноморска академия на САЩ е една от институциите, които дават възможност за най-високо платена работа по отношение на стартова заплата. Академичната програма присъжда на студентите степен бакалавър на науките (bachelor of science), като те биват обучавани по множество дисциплини, на базата на които се оценяват знанията им на midshipman (мичман); задължително е участието в състезателен спорт.

Издаваща институция

Дипломата за висше образование се издава от Военноморската академия на САЩ в Анаполис след успешно приключване на обучителната програма.

За какво служи

Дипломата за завършено в чужбина висше образование е документ, който ще ви послужи пред работодателя (в България), на основание на който може да започнете работа, също така да продължите образованието си. Преведена диплома за висше образование от чужбина служи за:

 • работа;
 • продължаване на образованието;
 • кандидатстване за виза, гражданство, пребиваване като подкрепящ документ;
 • др.

Изисквания за превод и/или заверка на превода на документа

За превод и заверка на диплома за висше образование издадена от Анаполис, САЩ е необходимо дипломата да има поставени подпис и печат на издаващия университет (академия), както и апостил печат от службата на Щатския секретар на щат Мериленд (Maryland’s Secretary of State). Апостил печат се поставя от държавата, в която е издаден документът. Върху диплома ОТ САЩ НЕ може да бъде поставен апостил в България!

Надлежно подписана и подпечатана диплома за висше образование от Анаполис трябва да има поставен апостил за да може да бъде заверена в България.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и заверка на превода на диплома за висше образование от Военноморската академия на САЩ в Анаполис. За да бъде извършена заверката на превода на диплома за висше образование от Военноморската академия е необходимо дипломата да е подписана и подпечатана от издаващата институция (академия) и да има поставен апостил от държавата издала документа. За САЩ това е Щатският секретар на съответния щат, в случая – Мериленд.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и заверка на диплома за висше образование от САЩ:

 • Обикновена поръчка 2-5 работни дни
 • Бърза поръчка 1-3 работен ден
 • Експресни поръчка – 24ч работни дни

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за висше образование от САЩ.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и заверка:

1) документът трябва да е оригинал и да има поставени подпис и печат от издаващия университет (академия);

2) документът трябва да има поставен апостил от държавата издала документа.

ВАЖНО! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ВЪРХУ ДОКУМЕНТА ДА ИМА ПОСТАВЕН ПЕЧАТ-АПОСТИЛ ОТ ДЪРЖАВАТА ИЗДАЛА ДОКУМЕНТА, В СЛУЧАЯ САЩ.

Цена за превод и заверка на превода на диплома за висше образование – от Военноморска академия на САЩ– Анаполис

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за висше образование от САЩ. Цените включват заверка на подписа на преводача от нотариус, хонорара на преводача за заверка на подписа му от нотариус, като стойността на превода е съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

  НАПРАВЕТЕ НОВА ПОРЪЧКА

  Видове отстъпки:
  Тип отстъпка
  Процент
  Приложение
  Отстъпка за редовени клиенти
  7%
  За клиенти, които вече имат поне 5 поръчки
  Отстъпка за общ брой страници (от 20 до 40) от всички документи в поръчката
  7%
  Ако общият брой страници от всички документи е между 20 и 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  Отстъпка за общ брой страници (над 40) от всички документи в поръчката
  16%
  Ако общият брой страници от всички документи е над 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  ЗАТВОРИ
  Ново за 2024

  Поръчай онлайн и получи безплатна доставка в цялата страна!
  Спестявате до 12 лв.
  Направете онлайн поръчка
  Копирайте връзка Връзката е успешно копирана
  Заявката Ви бе изпратена успешно. Очаквайте имейл от представител на екипа ни в най-кратки срокове.
  Заявката Ви бе изпратена успешно. В момента офисите ни са затворени, но ще получите отговор в рамките на първия работен ден.
  Зареждане, моля изчакайте