Официален Превод и Легализация на Документи

Сподели в социалните мрежи
Оценки от наши клиенти
Вид на документа:

Превод и заверка на превода на диплома за висше образование – бакалавър – от Глазгоуски университет – Шотландия

Информация за документа:

За да бъде извършена заверката на превода на диплома за висше образование от Глазгоуски Университет – Шотландия е необходимо дипломата да е подписана и подпечатана от издаващата институция (университет) и да има поставен апостил от държавата издала документа. За Шотландия (Обединеното Кралство) това е Легализационна служба на Министерство на външните работи и въпросите на Британската общност.

Прочети повече
Всички Uncategorized Бизнес Лични Професионални

Информация за документа

Кандидатстването за университетите в Шотландия подобно на тези във Великобритания, се осъществява чрез електронната система за администриране на прием на студенти във Великобритания – UCAS. Крайният срок за кандидатстване е 15 януари в годината, която ще започне обучението. Дипломата за висше образование е документ, който съдържа имената на лицето придобило висше образование, наименованието на специалността, както и наименованието на институцията, издала документа.

Издаваща институция

Бакалавърските програми в Шотландия – Глазгоуски Университет – обикновено продължават 4 години; за сравнение – в останалата част от Великобритания програмите са с продължителност от 3 години. По тези си срокове шотландската система прилича на тази в България. За да привличат студенти от други части на Обединеното Кралство, а и от света, някои програми дават възможност за прием директно през втората година от обучението, но за тази цел трябва да се положат допълнителни специализирани изпити.

Магистърските програми отнемат 1 или 2 години в зависимост от профила на бакалавърската степен, която е завършил кандидата и от изискванията на самия университет. Четирите най-стари университета в Шотландия – University of St Andrews, University of Glasgow, University of Aberdeen и University of Edinburgh имат една уникална за европейското образование привилегия – да присъждат магистърска степен в сферата на хуманитаристиката директно след приключването на 4 годишното обучение. За идентични програми в друг университет се получава само бакалавърска степен.

За какво служи

Дипломата за завършено в чужбина висше образование е документ, който ще ви послужи пред работодателя (в България) на основание, на който може да започнете работа, също така да продължите образованието си. Преведена диплома за висше образование от чужбина служи за:

 • работа;
 • продължаване на образованието;
 • кандидатстване за виза, гражданство, пребиваване като подкрепящ документ;
 • др.

Изисквания за превод и/или заверка на превода на документа

За превод и заверка на диплома за висше образование издадена от Шотландия е необходимо дипломата да има поставени подпис и печат на издаващия университет, както и апостил печат от службата по легализация на Обединеното Кралство – Legalisation Office (Легализационна служба на Министерство на външните работи и въпросите на Британската общност). Апостил печат се поставя от държавата, в която е издаден документът. Върху диплома ОТ Обединеното Кралство НЕ може да бъде поставен апостил в България!

Надлежно подписана и подпечатана диплома за висше образование от Шотландия трябва да има поставен апостил за да може да бъде заверена в България.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и заверка на превода на диплома за висше образование от Шотландия. За да бъде извършена заверката на превода на диплома за висше образование от Глазгоуски Университет – Шотландия е необходимо дипломата да е подписана и подпечатана от издаващата институция (университет) и да има поставен апостил от държавата издала документа. За Шотландия (Обединеното Кралство) това е Легализационна служба на Министерство на външните работи и въпросите на Британската общност.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и заверка на диплома за висше образование от Шотландия:

 • Обикновена поръчка 2-5 работни дни
 • Бърза поръчка 1-3 работен ден
 • Експресни поръчка – 24ч

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за висше образование от Шотландия.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и заверка:

1) документът трябва да е оригинал и да има поставени подпис и печат от издаващия университет;

2) документът трябва да има поставен апостил от държавата издала документа.

ВАЖНО! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ВЪРХУ ДОКУМЕНТА ДА ИМА ПОСТАВЕН ПЕЧАТ-АПОСТИЛ ОТ ДЪРЖАВАТА ИЗДАЛА ДОКУМЕНТА, В СЛУЧАЯ ШОТЛАНДИЯ.

Цена за превод и заверка на превода на диплома за висше образование – бакалавър – от глазгоуски университет – Шотландия

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за висше образование от Шотландия. Цените включватзаверка на подписа на преводача, хонорара на преводача за заверка на подписа му от нотариус като стойността на превода е съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Онлайн поръчка за официален превод/легализация:
Превод
Превод на
Тип Услуга
Легализация
Заверки
Тип Услуга
Заверка в посолство

Превод и заверка на превода на диплома за висше образование – бакалавър – от Глазгоуски университет – Шотландия

14.00лв.

За да бъде извършена заверката на превода на диплома за висше образование от Глазгоуски Университет – Шотландия е необходимо дипломата да е подписана и подпечатана от издаващата институция (университет) и да има поставен апостил от държавата издала документа. За Шотландия (Обединеното Кралство) това е Легализационна служба на Министерство на външните работи и въпросите на Британската общност.

Описание

Информация за документа

Кандидатстването за университетите в Шотландия подобно на тези във Великобритания, се осъществява чрез електронната система за администриране на прием на студенти във Великобритания – UCAS. Крайният срок за кандидатстване е 15 януари в годината, която ще започне обучението. Дипломата за висше образование е документ, който съдържа имената на лицето придобило висше образование, наименованието на специалността, както и наименованието на институцията, издала документа.

Издаваща институция

Бакалавърските програми в Шотландия – Глазгоуски Университет – обикновено продължават 4 години; за сравнение – в останалата част от Великобритания програмите са с продължителност от 3 години. По тези си срокове шотландската система прилича на тази в България. За да привличат студенти от други части на Обединеното Кралство, а и от света, някои програми дават възможност за прием директно през втората година от обучението, но за тази цел трябва да се положат допълнителни специализирани изпити.

Магистърските програми отнемат 1 или 2 години в зависимост от профила на бакалавърската степен, която е завършил кандидата и от изискванията на самия университет. Четирите най-стари университета в Шотландия – University of St Andrews, University of Glasgow, University of Aberdeen и University of Edinburgh имат една уникална за европейското образование привилегия – да присъждат магистърска степен в сферата на хуманитаристиката директно след приключването на 4 годишното обучение. За идентични програми в друг университет се получава само бакалавърска степен.

За какво служи

Дипломата за завършено в чужбина висше образование е документ, който ще ви послужи пред работодателя (в България) на основание, на който може да започнете работа, също така да продължите образованието си. Преведена диплома за висше образование от чужбина служи за:

 • работа;
 • продължаване на образованието;
 • кандидатстване за виза, гражданство, пребиваване като подкрепящ документ;
 • др.

Изисквания за превод и/или заверка на превода на документа

За превод и заверка на диплома за висше образование издадена от Шотландия е необходимо дипломата да има поставени подпис и печат на издаващия университет, както и апостил печат от службата по легализация на Обединеното Кралство – Legalisation Office (Легализационна служба на Министерство на външните работи и въпросите на Британската общност). Апостил печат се поставя от държавата, в която е издаден документът. Върху диплома ОТ Обединеното Кралство НЕ може да бъде поставен апостил в България!

Надлежно подписана и подпечатана диплома за висше образование от Шотландия трябва да има поставен апостил за да може да бъде заверена в България.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и заверка на превода на диплома за висше образование от Шотландия. За да бъде извършена заверката на превода на диплома за висше образование от Глазгоуски Университет – Шотландия е необходимо дипломата да е подписана и подпечатана от издаващата институция (университет) и да има поставен апостил от държавата издала документа. За Шотландия (Обединеното Кралство) това е Легализационна служба на Министерство на външните работи и въпросите на Британската общност.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и заверка на диплома за висше образование от Шотландия:

 • Обикновена поръчка 2-5 работни дни
 • Бърза поръчка 1-3 работен ден
 • Експресни поръчка – 24ч

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за висше образование от Шотландия.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и заверка:

1) документът трябва да е оригинал и да има поставени подпис и печат от издаващия университет;

2) документът трябва да има поставен апостил от държавата издала документа.

ВАЖНО! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ВЪРХУ ДОКУМЕНТА ДА ИМА ПОСТАВЕН ПЕЧАТ-АПОСТИЛ ОТ ДЪРЖАВАТА ИЗДАЛА ДОКУМЕНТА, В СЛУЧАЯ ШОТЛАНДИЯ.

Цена за превод и заверка на превода на диплома за висше образование – бакалавър – от глазгоуски университет – Шотландия

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за висше образование от Шотландия. Цените включватзаверка на подписа на преводача, хонорара на преводача за заверка на подписа му от нотариус като стойността на превода е съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

 • Специфики и пълна информация за документа
 • Допълнителна информация

Информация за документа

Кандидатстването за университетите в Шотландия подобно на тези във Великобритания, се осъществява чрез електронната система за администриране на прием на студенти във Великобритания – UCAS. Крайният срок за кандидатстване е 15 януари в годината, която ще започне обучението. Дипломата за висше образование е документ, който съдържа имената на лицето придобило висше образование, наименованието на специалността, както и наименованието на институцията, издала документа.

Издаваща институция

Бакалавърските програми в Шотландия – Глазгоуски Университет – обикновено продължават 4 години; за сравнение – в останалата част от Великобритания програмите са с продължителност от 3 години. По тези си срокове шотландската система прилича на тази в България. За да привличат студенти от други части на Обединеното Кралство, а и от света, някои програми дават възможност за прием директно през втората година от обучението, но за тази цел трябва да се положат допълнителни специализирани изпити.

Магистърските програми отнемат 1 или 2 години в зависимост от профила на бакалавърската степен, която е завършил кандидата и от изискванията на самия университет. Четирите най-стари университета в Шотландия – University of St Andrews, University of Glasgow, University of Aberdeen и University of Edinburgh имат една уникална за европейското образование привилегия – да присъждат магистърска степен в сферата на хуманитаристиката директно след приключването на 4 годишното обучение. За идентични програми в друг университет се получава само бакалавърска степен.

За какво служи

Дипломата за завършено в чужбина висше образование е документ, който ще ви послужи пред работодателя (в България) на основание, на който може да започнете работа, също така да продължите образованието си. Преведена диплома за висше образование от чужбина служи за:

 • работа;
 • продължаване на образованието;
 • кандидатстване за виза, гражданство, пребиваване като подкрепящ документ;
 • др.

Изисквания за превод и/или заверка на превода на документа

За превод и заверка на диплома за висше образование издадена от Шотландия е необходимо дипломата да има поставени подпис и печат на издаващия университет, както и апостил печат от службата по легализация на Обединеното Кралство – Legalisation Office (Легализационна служба на Министерство на външните работи и въпросите на Британската общност). Апостил печат се поставя от държавата, в която е издаден документът. Върху диплома ОТ Обединеното Кралство НЕ може да бъде поставен апостил в България!

Надлежно подписана и подпечатана диплома за висше образование от Шотландия трябва да има поставен апостил за да може да бъде заверена в България.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и заверка на превода на диплома за висше образование от Шотландия. За да бъде извършена заверката на превода на диплома за висше образование от Глазгоуски Университет – Шотландия е необходимо дипломата да е подписана и подпечатана от издаващата институция (университет) и да има поставен апостил от държавата издала документа. За Шотландия (Обединеното Кралство) това е Легализационна служба на Министерство на външните работи и въпросите на Британската общност.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и заверка на диплома за висше образование от Шотландия:

 • Обикновена поръчка 2-5 работни дни
 • Бърза поръчка 1-3 работен ден
 • Експресни поръчка – 24ч

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за висше образование от Шотландия.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и заверка:

1) документът трябва да е оригинал и да има поставени подпис и печат от издаващия университет;

2) документът трябва да има поставен апостил от държавата издала документа.

ВАЖНО! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ВЪРХУ ДОКУМЕНТА ДА ИМА ПОСТАВЕН ПЕЧАТ-АПОСТИЛ ОТ ДЪРЖАВАТА ИЗДАЛА ДОКУМЕНТА, В СЛУЧАЯ ШОТЛАНДИЯ.

Цена за превод и заверка на превода на диплома за висше образование – бакалавър – от глазгоуски университет – Шотландия

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за висше образование от Шотландия. Цените включватзаверка на подписа на преводача, хонорара на преводача за заверка на подписа му от нотариус като стойността на превода е съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил ?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

Подобни документи


Информация за документа

Кандидатстването за университетите в Шотландия подобно на тези във Великобритания, се осъществява чрез електронната система за администриране на прием на студенти във Великобритания – UCAS. Крайният срок за кандидатстване е 15 януари в годината, която ще започне обучението. Дипломата за висше образование е документ, който съдържа имената на лицето придобило висше образование, наименованието на специалността, както и наименованието на институцията, издала документа.

Издаваща институция

Бакалавърските програми в Шотландия – Глазгоуски Университет – обикновено продължават 4 години; за сравнение – в останалата част от Великобритания програмите са с продължителност от 3 години. По тези си срокове шотландската система прилича на тази в България. За да привличат студенти от други части на Обединеното Кралство, а и от света, някои програми дават възможност за прием директно през втората година от обучението, но за тази цел трябва да се положат допълнителни специализирани изпити.

Магистърските програми отнемат 1 или 2 години в зависимост от профила на бакалавърската степен, която е завършил кандидата и от изискванията на самия университет. Четирите най-стари университета в Шотландия – University of St Andrews, University of Glasgow, University of Aberdeen и University of Edinburgh имат една уникална за европейското образование привилегия – да присъждат магистърска степен в сферата на хуманитаристиката директно след приключването на 4 годишното обучение. За идентични програми в друг университет се получава само бакалавърска степен.

За какво служи

Дипломата за завършено в чужбина висше образование е документ, който ще ви послужи пред работодателя (в България) на основание, на който може да започнете работа, също така да продължите образованието си. Преведена диплома за висше образование от чужбина служи за:

 • работа;
 • продължаване на образованието;
 • кандидатстване за виза, гражданство, пребиваване като подкрепящ документ;
 • др.

Изисквания за превод и/или заверка на превода на документа

За превод и заверка на диплома за висше образование издадена от Шотландия е необходимо дипломата да има поставени подпис и печат на издаващия университет, както и апостил печат от службата по легализация на Обединеното Кралство – Legalisation Office (Легализационна служба на Министерство на външните работи и въпросите на Британската общност). Апостил печат се поставя от държавата, в която е издаден документът. Върху диплома ОТ Обединеното Кралство НЕ може да бъде поставен апостил в България!

Надлежно подписана и подпечатана диплома за висше образование от Шотландия трябва да има поставен апостил за да може да бъде заверена в България.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и заверка на превода на диплома за висше образование от Шотландия. За да бъде извършена заверката на превода на диплома за висше образование от Глазгоуски Университет – Шотландия е необходимо дипломата да е подписана и подпечатана от издаващата институция (университет) и да има поставен апостил от държавата издала документа. За Шотландия (Обединеното Кралство) това е Легализационна служба на Министерство на външните работи и въпросите на Британската общност.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и заверка на диплома за висше образование от Шотландия:

 • Обикновена поръчка 2-5 работни дни
 • Бърза поръчка 1-3 работен ден
 • Експресни поръчка – 24ч

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за висше образование от Шотландия.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и заверка:

1) документът трябва да е оригинал и да има поставени подпис и печат от издаващия университет;

2) документът трябва да има поставен апостил от държавата издала документа.

ВАЖНО! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ВЪРХУ ДОКУМЕНТА ДА ИМА ПОСТАВЕН ПЕЧАТ-АПОСТИЛ ОТ ДЪРЖАВАТА ИЗДАЛА ДОКУМЕНТА, В СЛУЧАЯ ШОТЛАНДИЯ.

Цена за превод и заверка на превода на диплома за висше образование – бакалавър – от глазгоуски университет – Шотландия

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за висше образование от Шотландия. Цените включватзаверка на подписа на преводача, хонорара на преводача за заверка на подписа му от нотариус като стойността на превода е съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

  НАПРАВЕТЕ НОВА ПОРЪЧКА

  Видове отстъпки:
  Тип отстъпка
  Процент
  Приложение
  Отстъпка за редовени клиенти
  7%
  За клиенти, които вече имат поне 5 поръчки
  Отстъпка за общ брой страници (от 20 до 40) от всички документи в поръчката
  7%
  Ако общият брой страници от всички документи е между 20 и 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  Отстъпка за общ брой страници (над 40) от всички документи в поръчката
  16%
  Ако общият брой страници от всички документи е над 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  ЗАТВОРИ
  Ново за 2024

  Поръчай онлайн и получи безплатна доставка в цялата страна!
  Спестявате до 12 лв.
  Направете онлайн поръчка
  Копирайте връзка Връзката е успешно копирана
  Заявката Ви бе изпратена успешно. Очаквайте имейл от представител на екипа ни в най-кратки срокове.
  Заявката Ви бе изпратена успешно. В момента офисите ни са затворени, но ще получите отговор в рамките на първия работен ден.
  Зареждане, моля изчакайте