Официален Превод и Легализация на Документи

Сподели в социалните мрежи
Оценки от наши клиенти
Вид на документа:

Превод и легализация на диплома за висше образование – магистър лекар – издадена от Медицински университет – Варна

Информация за документа:

Дипломата за висше образование е документ, който се издава на лицата завършили висше образование след успешно завършено средно образование. В дипломата за висше образование са описани имената на лицето, ЕГН, месторождение [...]

Прочети повече
Всички Uncategorized Бизнес Лични Професионални

Описание на документа

Дипломата за висше образование е документ, който се издава на лицата завършили висше образование след успешно завършено средно образование. В дипломата за висше образование са описани имената на лицето, ЕГН, месторождение, наименование на университета, образователно-квалификационна степен, придобита квалификация / професия. Задължително условие за продължаване на обучението във висше училище е успешно придобитото средно образование. Обучението за придобиване на висше образование се осъществява в няколко образователно-квалификационни степени, като първата от тях е (професионален) бакалавър, следвана от степените магистър и доктор.

Издаваща институция

Диплома за висше образование се издава от висшите училища. Това са: университетите, изследователските университети, специализираните висши училища и самостоятелните колежи. Дипломата за висше образование се издава на база успешно завършен курс на обучение с продължителност в зависимост от образователно-квалификационната степен, както и полагането на изпитите за дипломиране (защита на дипломна работа или държавен изпит).

За какво служи

Дипломата за завършено висше образование е документ, който ще ви послужи пред работодателя (в чужбина) на основание, на който можете да започнете работа, а също така и за продължаване на висшето образование в по-горна степен в университет. Преведена диплома за висше образование служи за:

 • работа;
 • продължаване на висшето образование за придобиване на по-горна степен.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде преведена диплома за висше образование е необходимо документът да има поставен печат и подпис на висшето училище, издало дипломата.

Необходима ли е легализация на диплома за завършено висше образование: ДА, в повечето случаи се изисква легализация на диплома за висше образование. За да бъде легализирана диплома за завършено висше образование е необходимо:

1) да посетите нотариус, който ще направи препис „вярно с оригинала“ на дипломата за висше образование;

2) така завереният от нотариус препис на дипломата заедно с оригинала, (ако дипломата е издадена след 2019г. не се изисква оригинал) се изпраща до НАЦИД за поставяне на печат апостил;

3) последната стъпка е изпращането на документа за заверка на подписа на преводача в КО на МВнР.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и легализация на диплома за висше образование. За да бъде извършен преводът, е необходимо дипломата да има поставени подпис и печат на издаващото висше училище.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и легализация на диплома за завършено висше образование:

 • Обикновена поръчка: 13 раб.дни
 • Бърза поръчка: 8 раб. дни
 • Експресна поръчка: 5 раб. дни

Условия за превод и легализация на диплома за висше образование

За да бъде преведена диплома за висше образование е необходимо да има поставен печат и подпис на издаващото висше училище. За да бъде легализиран документът е желателно да се направи копие „вярно с оригинала“ при нотариус, след което се изпраща за поставяне на апостил в НАЦИД, а след това в КО на МВнР.

Цена за превод и легализация на диплома за висше образование – магистър лекар – издадена от Медицински университет – Варна

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за висше образование. Цените включват стойността на превода съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Онлайн поръчка за официален превод/легализация:
Превод
Превод на
Тип Услуга
Легализация
Заверки
Тип Услуга
Заверка в посолство

Превод и легализация на диплома за висше образование – магистър лекар – издадена от Медицински университет – Варна

60.00лв.

Дипломата за висше образование е документ, който се издава на лицата завършили висше образование след успешно завършено средно образование. В дипломата за висше образование са описани имената на лицето, ЕГН, месторождение […]

Категория:
Описание

Описание на документа

Дипломата за висше образование е документ, който се издава на лицата завършили висше образование след успешно завършено средно образование. В дипломата за висше образование са описани имената на лицето, ЕГН, месторождение, наименование на университета, образователно-квалификационна степен, придобита квалификация / професия. Задължително условие за продължаване на обучението във висше училище е успешно придобитото средно образование. Обучението за придобиване на висше образование се осъществява в няколко образователно-квалификационни степени, като първата от тях е (професионален) бакалавър, следвана от степените магистър и доктор.

Издаваща институция

Диплома за висше образование се издава от висшите училища. Това са: университетите, изследователските университети, специализираните висши училища и самостоятелните колежи. Дипломата за висше образование се издава на база успешно завършен курс на обучение с продължителност в зависимост от образователно-квалификационната степен, както и полагането на изпитите за дипломиране (защита на дипломна работа или държавен изпит).

За какво служи

Дипломата за завършено висше образование е документ, който ще ви послужи пред работодателя (в чужбина) на основание, на който можете да започнете работа, а също така и за продължаване на висшето образование в по-горна степен в университет. Преведена диплома за висше образование служи за:

 • работа;
 • продължаване на висшето образование за придобиване на по-горна степен.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде преведена диплома за висше образование е необходимо документът да има поставен печат и подпис на висшето училище, издало дипломата.

Необходима ли е легализация на диплома за завършено висше образование: ДА, в повечето случаи се изисква легализация на диплома за висше образование. За да бъде легализирана диплома за завършено висше образование е необходимо:

1) да посетите нотариус, който ще направи препис „вярно с оригинала“ на дипломата за висше образование;

2) така завереният от нотариус препис на дипломата заедно с оригинала, (ако дипломата е издадена след 2019г. не се изисква оригинал) се изпраща до НАЦИД за поставяне на печат апостил;

3) последната стъпка е изпращането на документа за заверка на подписа на преводача в КО на МВнР.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и легализация на диплома за висше образование. За да бъде извършен преводът, е необходимо дипломата да има поставени подпис и печат на издаващото висше училище.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и легализация на диплома за завършено висше образование:

 • Обикновена поръчка: 13 раб.дни
 • Бърза поръчка: 8 раб. дни
 • Експресна поръчка: 5 раб. дни

Условия за превод и легализация на диплома за висше образование

За да бъде преведена диплома за висше образование е необходимо да има поставен печат и подпис на издаващото висше училище. За да бъде легализиран документът е желателно да се направи копие „вярно с оригинала“ при нотариус, след което се изпраща за поставяне на апостил в НАЦИД, а след това в КО на МВнР.

Цена за превод и легализация на диплома за висше образование – магистър лекар – издадена от Медицински университет – Варна

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за висше образование. Цените включват стойността на превода съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

 • Специфики и пълна информация за документа
 • Допълнителна информация

Описание на документа

Дипломата за висше образование е документ, който се издава на лицата завършили висше образование след успешно завършено средно образование. В дипломата за висше образование са описани имената на лицето, ЕГН, месторождение, наименование на университета, образователно-квалификационна степен, придобита квалификация / професия. Задължително условие за продължаване на обучението във висше училище е успешно придобитото средно образование. Обучението за придобиване на висше образование се осъществява в няколко образователно-квалификационни степени, като първата от тях е (професионален) бакалавър, следвана от степените магистър и доктор.

Издаваща институция

Диплома за висше образование се издава от висшите училища. Това са: университетите, изследователските университети, специализираните висши училища и самостоятелните колежи. Дипломата за висше образование се издава на база успешно завършен курс на обучение с продължителност в зависимост от образователно-квалификационната степен, както и полагането на изпитите за дипломиране (защита на дипломна работа или държавен изпит).

За какво служи

Дипломата за завършено висше образование е документ, който ще ви послужи пред работодателя (в чужбина) на основание, на който можете да започнете работа, а също така и за продължаване на висшето образование в по-горна степен в университет. Преведена диплома за висше образование служи за:

 • работа;
 • продължаване на висшето образование за придобиване на по-горна степен.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде преведена диплома за висше образование е необходимо документът да има поставен печат и подпис на висшето училище, издало дипломата.

Необходима ли е легализация на диплома за завършено висше образование: ДА, в повечето случаи се изисква легализация на диплома за висше образование. За да бъде легализирана диплома за завършено висше образование е необходимо:

1) да посетите нотариус, който ще направи препис „вярно с оригинала“ на дипломата за висше образование;

2) така завереният от нотариус препис на дипломата заедно с оригинала, (ако дипломата е издадена след 2019г. не се изисква оригинал) се изпраща до НАЦИД за поставяне на печат апостил;

3) последната стъпка е изпращането на документа за заверка на подписа на преводача в КО на МВнР.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и легализация на диплома за висше образование. За да бъде извършен преводът, е необходимо дипломата да има поставени подпис и печат на издаващото висше училище.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и легализация на диплома за завършено висше образование:

 • Обикновена поръчка: 13 раб.дни
 • Бърза поръчка: 8 раб. дни
 • Експресна поръчка: 5 раб. дни

Условия за превод и легализация на диплома за висше образование

За да бъде преведена диплома за висше образование е необходимо да има поставен печат и подпис на издаващото висше училище. За да бъде легализиран документът е желателно да се направи копие „вярно с оригинала“ при нотариус, след което се изпраща за поставяне на апостил в НАЦИД, а след това в КО на МВнР.

Цена за превод и легализация на диплома за висше образование – магистър лекар – издадена от Медицински университет – Варна

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за висше образование. Цените включват стойността на превода съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил ?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

Подобни документи


Описание на документа

Дипломата за висше образование е документ, който се издава на лицата завършили висше образование след успешно завършено средно образование. В дипломата за висше образование са описани имената на лицето, ЕГН, месторождение, наименование на университета, образователно-квалификационна степен, придобита квалификация / професия. Задължително условие за продължаване на обучението във висше училище е успешно придобитото средно образование. Обучението за придобиване на висше образование се осъществява в няколко образователно-квалификационни степени, като първата от тях е (професионален) бакалавър, следвана от степените магистър и доктор.

Издаваща институция

Диплома за висше образование се издава от висшите училища. Това са: университетите, изследователските университети, специализираните висши училища и самостоятелните колежи. Дипломата за висше образование се издава на база успешно завършен курс на обучение с продължителност в зависимост от образователно-квалификационната степен, както и полагането на изпитите за дипломиране (защита на дипломна работа или държавен изпит).

За какво служи

Дипломата за завършено висше образование е документ, който ще ви послужи пред работодателя (в чужбина) на основание, на който можете да започнете работа, а също така и за продължаване на висшето образование в по-горна степен в университет. Преведена диплома за висше образование служи за:

 • работа;
 • продължаване на висшето образование за придобиване на по-горна степен.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде преведена диплома за висше образование е необходимо документът да има поставен печат и подпис на висшето училище, издало дипломата.

Необходима ли е легализация на диплома за завършено висше образование: ДА, в повечето случаи се изисква легализация на диплома за висше образование. За да бъде легализирана диплома за завършено висше образование е необходимо:

1) да посетите нотариус, който ще направи препис „вярно с оригинала“ на дипломата за висше образование;

2) така завереният от нотариус препис на дипломата заедно с оригинала, (ако дипломата е издадена след 2019г. не се изисква оригинал) се изпраща до НАЦИД за поставяне на печат апостил;

3) последната стъпка е изпращането на документа за заверка на подписа на преводача в КО на МВнР.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и легализация на диплома за висше образование. За да бъде извършен преводът, е необходимо дипломата да има поставени подпис и печат на издаващото висше училище.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и легализация на диплома за завършено висше образование:

 • Обикновена поръчка: 13 раб.дни
 • Бърза поръчка: 8 раб. дни
 • Експресна поръчка: 5 раб. дни

Условия за превод и легализация на диплома за висше образование

За да бъде преведена диплома за висше образование е необходимо да има поставен печат и подпис на издаващото висше училище. За да бъде легализиран документът е желателно да се направи копие „вярно с оригинала“ при нотариус, след което се изпраща за поставяне на апостил в НАЦИД, а след това в КО на МВнР.

Цена за превод и легализация на диплома за висше образование – магистър лекар – издадена от Медицински университет – Варна

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на диплома за висше образование. Цените включват стойността на превода съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

  НАПРАВЕТЕ НОВА ПОРЪЧКА

  Видове отстъпки:
  Тип отстъпка
  Процент
  Приложение
  Отстъпка за редовени клиенти
  7%
  За клиенти, които вече имат поне 5 поръчки
  Отстъпка за общ брой страници (от 20 до 40) от всички документи в поръчката
  7%
  Ако общият брой страници от всички документи е между 20 и 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  Отстъпка за общ брой страници (над 40) от всички документи в поръчката
  16%
  Ако общият брой страници от всички документи е над 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  ЗАТВОРИ
  Ново за 2024

  Поръчай онлайн и получи безплатна доставка в цялата страна!
  Спестявате до 12 лв.
  Направете онлайн поръчка
  Копирайте връзка Връзката е успешно копирана
  Заявката Ви бе изпратена успешно. Очаквайте имейл от представител на екипа ни в най-кратки срокове.
  Заявката Ви бе изпратена успешно. В момента офисите ни са затворени, но ще получите отговор в рамките на първия работен ден.
  Зареждане, моля изчакайте