Официален Превод и Легализация на Документи

Сподели в социалните мрежи
Оценки от наши клиенти
Вид на документа:

Превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес, издадено от България

Информация за документа:

За да бъде извършена легализация на удостоверение за постоянен адрес от България е необходимо удостоверението да има поставен печат от съответната община, издала документа, подпис на служителя по гражданско състояние, правоъгълен печат на гърба на документа удостоверяващ подписа на служителя по гражданско състояние, и апостил поставен от съответната Областна администрация.

Прочети повече
Всички Uncategorized Бизнес Лични Професионални

Информация за документа

Удостоверението за постоянен адрес е документ, който служи като доказателство за адреса на лицето. Постоянният адрес (за разлика от настоящия) е този, на който лицето е регистрирано в гражданския регистър, и който е отбелязан в документ за самоличност – лична карта, и в други официални документи (шофьорска книжка и пр.). В случай, че има промяна на постоянен адрес, е необходимо да заявите и регистрирате промяната.

Издаваща институция

Компетентният орган, който издава удостоверението за постоянен адрес е длъжностното лице към общината, в която е регистрирано събитието. Постоянният адрес на гражданите е адресът им за кореспонденция с органите на властта и местното самоуправление. Постоянният адрес служи за упражняване или ползване на права или услуги, определени от закона.

За какво служи

Удостоверението за постоянен адрес служи като доказателство за адреса, на който лицето има постоянно пребиване (местожителство, адресна регистрация). Понякога при процеса на преместване в чужбина – във връзка с образование или работа, местните власти желаят лицето да докаже, че има настоящ или постоянен адрес от гледна точка изискванията на съответното законодателство. Преведено и легализирано удостоверение за постоянен адрес от България служи за:

 • образование;
 • работа.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде извършен превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес е необходимо лицето,  да се яви в общината, към която е регистрирано, и да заяви издаване на удостоверение за постоянен адрес. За издаването на документа се прилагат такси определени от съответната община.

Изключително важно е при заявяването за издаване на удостоверение за постоянен адрес, лицето да заяви, че документът ще му бъде необходим за легализация (представяне в чужбина) и че за целта е необходимо поставянето на правоъгълен печат на гърба на документа. Този правоъгълен печат е заверка с уникален номер, удостоверяваща подписа на служителя по гражданско състояние.

Поставянето на апостил на издаденото и заверено по този начин удостоверение за постоянен адрес се извършва в съответната Областна администрация – като за тази услуга съответната Областна администрация също има такси. В случай, че желаете – Преводи ЕКО 4 може да извърши тази услуга за Вас, за да Ви спести време и лутане по институциите.

След като удостоверението за постоянен адрес има поставени всички необходими заверки, то бива преведено на съответния целеви език. Преводи ЕКО 4 извършва точни и коректни преводи за всички свои клиенти. В случай, че в изписването на името Ви с латински букви (по лична карта / паспорт/ удостоверение за раждане от чужбина) има особеност – т.е. разминаване със Закона за транслитерацията (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623667), моля, да осведомите Преводи ЕКО 4 своевременно за това.

Преведено и заверено по описания по-горе начин удостоверение за постоянен адрес се изпраща до КО за една последна заверка – тази на подписа на заклетия преводач, извършил превода на документа.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес от България. За да бъде извършена легализация на удостоверение за постоянен адрес от България е необходимо удостоверението да има поставен печат от съответната община, издала документа, подпис на служителя по гражданско състояние, правоъгълен печат на гърба на документа удостоверяващ подписа на служителя по гражданско състояние, и апостил поставен от съответната Областна администрация.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес от България:

 • Обикновена поръчка 11 работни дни
 • Бърза поръчка 6 работни дни
 • Експресни поръчка 4 работни дни

 Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на удостоверение за постоянен адрес от България.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и легализация

1) документът трябва да е издаден през последните 6 месеца;

2) документът трябва да има положена заверка на гърба, удостоверяваща подписа на лицето по гражданско състояние;

3) документът трябва да има поставен апостил от съответната Областна администрация.

Цена за превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес издадено от България

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес от България. Цените включват легализация и стойността на превода, съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Онлайн поръчка за официален превод/легализация:
Превод
Превод на
Тип Услуга
Легализация
Заверки
Тип Услуга
Заверка в посолство

Превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес, издадено от България

10.00лв.

За да бъде извършена легализация на удостоверение за постоянен адрес от България е необходимо удостоверението да има поставен печат от съответната община, издала документа, подпис на служителя по гражданско състояние, правоъгълен печат на гърба на документа удостоверяващ подписа на служителя по гражданско състояние, и апостил поставен от съответната Областна администрация.

Описание

Информация за документа

Удостоверението за постоянен адрес е документ, който служи като доказателство за адреса на лицето. Постоянният адрес (за разлика от настоящия) е този, на който лицето е регистрирано в гражданския регистър, и който е отбелязан в документ за самоличност – лична карта, и в други официални документи (шофьорска книжка и пр.). В случай, че има промяна на постоянен адрес, е необходимо да заявите и регистрирате промяната.

Издаваща институция

Компетентният орган, който издава удостоверението за постоянен адрес е длъжностното лице към общината, в която е регистрирано събитието. Постоянният адрес на гражданите е адресът им за кореспонденция с органите на властта и местното самоуправление. Постоянният адрес служи за упражняване или ползване на права или услуги, определени от закона.

За какво служи

Удостоверението за постоянен адрес служи като доказателство за адреса, на който лицето има постоянно пребиване (местожителство, адресна регистрация). Понякога при процеса на преместване в чужбина – във връзка с образование или работа, местните власти желаят лицето да докаже, че има настоящ или постоянен адрес от гледна точка изискванията на съответното законодателство. Преведено и легализирано удостоверение за постоянен адрес от България служи за:

 • образование;
 • работа.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде извършен превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес е необходимо лицето,  да се яви в общината, към която е регистрирано, и да заяви издаване на удостоверение за постоянен адрес. За издаването на документа се прилагат такси определени от съответната община.

Изключително важно е при заявяването за издаване на удостоверение за постоянен адрес, лицето да заяви, че документът ще му бъде необходим за легализация (представяне в чужбина) и че за целта е необходимо поставянето на правоъгълен печат на гърба на документа. Този правоъгълен печат е заверка с уникален номер, удостоверяваща подписа на служителя по гражданско състояние.

Поставянето на апостил на издаденото и заверено по този начин удостоверение за постоянен адрес се извършва в съответната Областна администрация – като за тази услуга съответната Областна администрация също има такси. В случай, че желаете – Преводи ЕКО 4 може да извърши тази услуга за Вас, за да Ви спести време и лутане по институциите.

След като удостоверението за постоянен адрес има поставени всички необходими заверки, то бива преведено на съответния целеви език. Преводи ЕКО 4 извършва точни и коректни преводи за всички свои клиенти. В случай, че в изписването на името Ви с латински букви (по лична карта / паспорт/ удостоверение за раждане от чужбина) има особеност – т.е. разминаване със Закона за транслитерацията (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623667), моля, да осведомите Преводи ЕКО 4 своевременно за това.

Преведено и заверено по описания по-горе начин удостоверение за постоянен адрес се изпраща до КО за една последна заверка – тази на подписа на заклетия преводач, извършил превода на документа.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес от България. За да бъде извършена легализация на удостоверение за постоянен адрес от България е необходимо удостоверението да има поставен печат от съответната община, издала документа, подпис на служителя по гражданско състояние, правоъгълен печат на гърба на документа удостоверяващ подписа на служителя по гражданско състояние, и апостил поставен от съответната Областна администрация.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес от България:

 • Обикновена поръчка 11 работни дни
 • Бърза поръчка 6 работни дни
 • Експресни поръчка 4 работни дни

 Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на удостоверение за постоянен адрес от България.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и легализация

1) документът трябва да е издаден през последните 6 месеца;

2) документът трябва да има положена заверка на гърба, удостоверяваща подписа на лицето по гражданско състояние;

3) документът трябва да има поставен апостил от съответната Областна администрация.

Цена за превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес издадено от България

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес от България. Цените включват легализация и стойността на превода, съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

 • Специфики и пълна информация за документа
 • Допълнителна информация

Информация за документа

Удостоверението за постоянен адрес е документ, който служи като доказателство за адреса на лицето. Постоянният адрес (за разлика от настоящия) е този, на който лицето е регистрирано в гражданския регистър, и който е отбелязан в документ за самоличност – лична карта, и в други официални документи (шофьорска книжка и пр.). В случай, че има промяна на постоянен адрес, е необходимо да заявите и регистрирате промяната.

Издаваща институция

Компетентният орган, който издава удостоверението за постоянен адрес е длъжностното лице към общината, в която е регистрирано събитието. Постоянният адрес на гражданите е адресът им за кореспонденция с органите на властта и местното самоуправление. Постоянният адрес служи за упражняване или ползване на права или услуги, определени от закона.

За какво служи

Удостоверението за постоянен адрес служи като доказателство за адреса, на който лицето има постоянно пребиване (местожителство, адресна регистрация). Понякога при процеса на преместване в чужбина – във връзка с образование или работа, местните власти желаят лицето да докаже, че има настоящ или постоянен адрес от гледна точка изискванията на съответното законодателство. Преведено и легализирано удостоверение за постоянен адрес от България служи за:

 • образование;
 • работа.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде извършен превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес е необходимо лицето,  да се яви в общината, към която е регистрирано, и да заяви издаване на удостоверение за постоянен адрес. За издаването на документа се прилагат такси определени от съответната община.

Изключително важно е при заявяването за издаване на удостоверение за постоянен адрес, лицето да заяви, че документът ще му бъде необходим за легализация (представяне в чужбина) и че за целта е необходимо поставянето на правоъгълен печат на гърба на документа. Този правоъгълен печат е заверка с уникален номер, удостоверяваща подписа на служителя по гражданско състояние.

Поставянето на апостил на издаденото и заверено по този начин удостоверение за постоянен адрес се извършва в съответната Областна администрация – като за тази услуга съответната Областна администрация също има такси. В случай, че желаете – Преводи ЕКО 4 може да извърши тази услуга за Вас, за да Ви спести време и лутане по институциите.

След като удостоверението за постоянен адрес има поставени всички необходими заверки, то бива преведено на съответния целеви език. Преводи ЕКО 4 извършва точни и коректни преводи за всички свои клиенти. В случай, че в изписването на името Ви с латински букви (по лична карта / паспорт/ удостоверение за раждане от чужбина) има особеност – т.е. разминаване със Закона за транслитерацията (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623667), моля, да осведомите Преводи ЕКО 4 своевременно за това.

Преведено и заверено по описания по-горе начин удостоверение за постоянен адрес се изпраща до КО за една последна заверка – тази на подписа на заклетия преводач, извършил превода на документа.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес от България. За да бъде извършена легализация на удостоверение за постоянен адрес от България е необходимо удостоверението да има поставен печат от съответната община, издала документа, подпис на служителя по гражданско състояние, правоъгълен печат на гърба на документа удостоверяващ подписа на служителя по гражданско състояние, и апостил поставен от съответната Областна администрация.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес от България:

 • Обикновена поръчка 11 работни дни
 • Бърза поръчка 6 работни дни
 • Експресни поръчка 4 работни дни

 Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на удостоверение за постоянен адрес от България.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и легализация

1) документът трябва да е издаден през последните 6 месеца;

2) документът трябва да има положена заверка на гърба, удостоверяваща подписа на лицето по гражданско състояние;

3) документът трябва да има поставен апостил от съответната Областна администрация.

Цена за превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес издадено от България

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес от България. Цените включват легализация и стойността на превода, съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил ?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

Подобни документи


Информация за документа

Удостоверението за постоянен адрес е документ, който служи като доказателство за адреса на лицето. Постоянният адрес (за разлика от настоящия) е този, на който лицето е регистрирано в гражданския регистър, и който е отбелязан в документ за самоличност – лична карта, и в други официални документи (шофьорска книжка и пр.). В случай, че има промяна на постоянен адрес, е необходимо да заявите и регистрирате промяната.

Издаваща институция

Компетентният орган, който издава удостоверението за постоянен адрес е длъжностното лице към общината, в която е регистрирано събитието. Постоянният адрес на гражданите е адресът им за кореспонденция с органите на властта и местното самоуправление. Постоянният адрес служи за упражняване или ползване на права или услуги, определени от закона.

За какво служи

Удостоверението за постоянен адрес служи като доказателство за адреса, на който лицето има постоянно пребиване (местожителство, адресна регистрация). Понякога при процеса на преместване в чужбина – във връзка с образование или работа, местните власти желаят лицето да докаже, че има настоящ или постоянен адрес от гледна точка изискванията на съответното законодателство. Преведено и легализирано удостоверение за постоянен адрес от България служи за:

 • образование;
 • работа.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде извършен превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес е необходимо лицето,  да се яви в общината, към която е регистрирано, и да заяви издаване на удостоверение за постоянен адрес. За издаването на документа се прилагат такси определени от съответната община.

Изключително важно е при заявяването за издаване на удостоверение за постоянен адрес, лицето да заяви, че документът ще му бъде необходим за легализация (представяне в чужбина) и че за целта е необходимо поставянето на правоъгълен печат на гърба на документа. Този правоъгълен печат е заверка с уникален номер, удостоверяваща подписа на служителя по гражданско състояние.

Поставянето на апостил на издаденото и заверено по този начин удостоверение за постоянен адрес се извършва в съответната Областна администрация – като за тази услуга съответната Областна администрация също има такси. В случай, че желаете – Преводи ЕКО 4 може да извърши тази услуга за Вас, за да Ви спести време и лутане по институциите.

След като удостоверението за постоянен адрес има поставени всички необходими заверки, то бива преведено на съответния целеви език. Преводи ЕКО 4 извършва точни и коректни преводи за всички свои клиенти. В случай, че в изписването на името Ви с латински букви (по лична карта / паспорт/ удостоверение за раждане от чужбина) има особеност – т.е. разминаване със Закона за транслитерацията (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623667), моля, да осведомите Преводи ЕКО 4 своевременно за това.

Преведено и заверено по описания по-горе начин удостоверение за постоянен адрес се изпраща до КО за една последна заверка – тази на подписа на заклетия преводач, извършил превода на документа.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес от България. За да бъде извършена легализация на удостоверение за постоянен адрес от България е необходимо удостоверението да има поставен печат от съответната община, издала документа, подпис на служителя по гражданско състояние, правоъгълен печат на гърба на документа удостоверяващ подписа на служителя по гражданско състояние, и апостил поставен от съответната Областна администрация.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес от България:

 • Обикновена поръчка 11 работни дни
 • Бърза поръчка 6 работни дни
 • Експресни поръчка 4 работни дни

 Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на удостоверение за постоянен адрес от България.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и легализация

1) документът трябва да е издаден през последните 6 месеца;

2) документът трябва да има положена заверка на гърба, удостоверяваща подписа на лицето по гражданско състояние;

3) документът трябва да има поставен апостил от съответната Областна администрация.

Цена за превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес издадено от България

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод и легализация на удостоверение за постоянен адрес от България. Цените включват легализация и стойността на превода, съгласно ценоразписа за съответния език.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

  НАПРАВЕТЕ НОВА ПОРЪЧКА

  Видове отстъпки:
  Тип отстъпка
  Процент
  Приложение
  Отстъпка за редовени клиенти
  7%
  За клиенти, които вече имат поне 5 поръчки
  Отстъпка за общ брой страници (от 20 до 40) от всички документи в поръчката
  7%
  Ако общият брой страници от всички документи е между 20 и 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  Отстъпка за общ брой страници (над 40) от всички документи в поръчката
  16%
  Ако общият брой страници от всички документи е над 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  ЗАТВОРИ
  Ново за 2024

  Поръчай онлайн и получи безплатна доставка в цялата страна!
  Спестявате до 12 лв.
  Направете онлайн поръчка
  Копирайте връзка Връзката е успешно копирана
  Заявката Ви бе изпратена успешно. Очаквайте имейл от представител на екипа ни в най-кратки срокове.
  Заявката Ви бе изпратена успешно. В момента офисите ни са затворени, но ще получите отговор в рамките на първия работен ден.
  Зареждане, моля изчакайте