Официален Превод и Легализация на Документи

Сподели в социалните мрежи
Оценки от наши клиенти
Вид на документа:

Превод и легализация на удостоверение за раждане (дубликат), издадено от община Варна

Информация за документа:

За да бъде извършена легализация на удостоверение за раждане от България е необходимо удостоверението да е дубликат в оригинал (не копие), издаден не по-късно от шест месеца, да има поставен печат от съответната община, издала документа, подпис на служителя по гражданско състояние, правоъгълен печат на гърба на документа удостоверяващ подписа на служителя по гражданско състояние, и апостил поставен от съответната Областна администрация.

Прочети повече
Всички Uncategorized Бизнес Лични Професионални

Информация за документа

Удостоверението за раждане е документ, удостоверяващ раждането на дете, в който са описани имената на лицето, ЕГН (личен номер), пол, дата на раждане, месторождение, имената на родителите, издаващата община и др.

Издаваща институция

Компетентният орган, който издава удостоверението за раждане е длъжностното лице по гражданско състояние към общината, в която е настъпило раждането. В случай, че раждането е настъпило в чужбина – български препис може да бъде издаден в общината по постоянен адрес на майката, а ако тя е чужденка – в общината по постоянен адрес на бащата. Удостоверението за раждане е документ, удостоверяващ раждането на дете, в който са описани имената на лицето, ЕГН (личен номер), пол, дата на раждане, месторождение, имената на родителите, издаващата община и др.  Документът се изготвя служебно след съставянето на акта за раждане.

За какво служи

Удостоверението за раждане служи при кандидатстване за виза, гражданство, съставяне на ЕГН, определяне имената на лицето, отпускане на социално подпомагане и помощи и др. Преведено и легализирано удостоверение за раждане от България служи за:

 • кандидатстване за виза;
 • двойно гражданство;
 • социално подпомагане и помощи и др.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде извършен превод и легализация на удостоверение за раждане е необходимо лицето – а ако то е непълнолетно – неговите родители,  да се яви в общината, към която е регистрирано раждането, и да заяви издаване на ДУБЛИКАТ на удостоверение за раждане. За издаването на дубликат се прилагат такси определени от съответната община.

Изключително важно е при заявяването за издаване на дубликат на удостоверение за раждане, лицето да заяви, че документът ще му бъде необходим за легализация (представяне в чужбина) и че за целта е необходимо поставянето на правоъгълен печат на гърба на дубликата. Този правоъгълен печат е заверка с уникален номер, удостоверяваща подписа на лицето по гражданско състояние.

Поставянето на апостил на издадения и заверен по този начин ДУБЛИКАТ на удостоверение за раждане се извършва в съответната Областна администрация – като за тази услуга съответната Областна администрация също има такси. В случай, че желаете – Преводи ЕКО 4 може да извърши тази услуга за Вас, за да Ви спести време и лутане по институциите.

След като дубликатът на удостоверение за раждане има поставени всички необходими заверки, той бива преведен на съответния целеви език. Преводи ЕКО 4 извършва точни и коректни преводи за всички свои клиенти. В случай, че в изписването на името Ви с латински букви (по лична карта / паспорт/ удостоверение за раждане от чужбина) има особеност – т.е. разминаване със Закона за транслитерацията (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623667), моля, да осведомите Преводи ЕКО 4 своевременно за това.

Преведеният и заверен по описания по-горе начин ДУБЛИКАТ на удостоверение за раждане се изпраща до КО за една последна заверка – тази на подписа на заклетия преводач, извършил превода на документа.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и легализация на дубликат на удостоверение за раждане от България. За да бъде извършена легализация на удостоверение за раждане от България е необходимо удостоверението да е дубликат в оригинал (не копие), издаден не по-късно от шест месеца, да има поставен печат от съответната община, издала документа, подпис на служителя по гражданско състояние, правоъгълен печат на гърба на документа удостоверяващ подписа на служителя по гражданско състояние, и апостил поставен от съответната Областна администрация.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и легализация на удостоверение за раждане от България:

 • Обикновена поръчка 11 работни дни
 • Бърза поръчка 6 работни дни
 • Експресни поръчка 4 работни дни

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на дубликат на удостоверение за раждане от България.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и легализация

1) документът трябва да е дубликат издаден през последните 6 месеца;

2) документът трябва да има положена заверка на гърба, удостоверяваща подписа на лицето по гражданско състояние;

3) документът трябва да има поставен апостил от съответната Областна администрация.

Цена за превод и легализация на удостоверение за раждане (дубликат) издадено  от община Варна

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод и легализация на удостоверение за раждане от България. Цените включват легализация и стойността на превода е съгласно ценоразписа за съответния език

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Онлайн поръчка за официален превод/легализация:
Превод
Превод на
Тип Услуга
Легализация
Заверки
Тип Услуга
Заверка в посолство

Превод и легализация на удостоверение за раждане (дубликат), издадено от община Варна

10.00лв.

За да бъде извършена легализация на удостоверение за раждане от България е необходимо удостоверението да е дубликат в оригинал (не копие), издаден не по-късно от шест месеца, да има поставен печат от съответната община, издала документа, подпис на служителя по гражданско състояние, правоъгълен печат на гърба на документа удостоверяващ подписа на служителя по гражданско състояние, и апостил поставен от съответната Областна администрация.

Описание

Информация за документа

Удостоверението за раждане е документ, удостоверяващ раждането на дете, в който са описани имената на лицето, ЕГН (личен номер), пол, дата на раждане, месторождение, имената на родителите, издаващата община и др.

Издаваща институция

Компетентният орган, който издава удостоверението за раждане е длъжностното лице по гражданско състояние към общината, в която е настъпило раждането. В случай, че раждането е настъпило в чужбина – български препис може да бъде издаден в общината по постоянен адрес на майката, а ако тя е чужденка – в общината по постоянен адрес на бащата. Удостоверението за раждане е документ, удостоверяващ раждането на дете, в който са описани имената на лицето, ЕГН (личен номер), пол, дата на раждане, месторождение, имената на родителите, издаващата община и др.  Документът се изготвя служебно след съставянето на акта за раждане.

За какво служи

Удостоверението за раждане служи при кандидатстване за виза, гражданство, съставяне на ЕГН, определяне имената на лицето, отпускане на социално подпомагане и помощи и др. Преведено и легализирано удостоверение за раждане от България служи за:

 • кандидатстване за виза;
 • двойно гражданство;
 • социално подпомагане и помощи и др.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде извършен превод и легализация на удостоверение за раждане е необходимо лицето – а ако то е непълнолетно – неговите родители,  да се яви в общината, към която е регистрирано раждането, и да заяви издаване на ДУБЛИКАТ на удостоверение за раждане. За издаването на дубликат се прилагат такси определени от съответната община.

Изключително важно е при заявяването за издаване на дубликат на удостоверение за раждане, лицето да заяви, че документът ще му бъде необходим за легализация (представяне в чужбина) и че за целта е необходимо поставянето на правоъгълен печат на гърба на дубликата. Този правоъгълен печат е заверка с уникален номер, удостоверяваща подписа на лицето по гражданско състояние.

Поставянето на апостил на издадения и заверен по този начин ДУБЛИКАТ на удостоверение за раждане се извършва в съответната Областна администрация – като за тази услуга съответната Областна администрация също има такси. В случай, че желаете – Преводи ЕКО 4 може да извърши тази услуга за Вас, за да Ви спести време и лутане по институциите.

След като дубликатът на удостоверение за раждане има поставени всички необходими заверки, той бива преведен на съответния целеви език. Преводи ЕКО 4 извършва точни и коректни преводи за всички свои клиенти. В случай, че в изписването на името Ви с латински букви (по лична карта / паспорт/ удостоверение за раждане от чужбина) има особеност – т.е. разминаване със Закона за транслитерацията (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623667), моля, да осведомите Преводи ЕКО 4 своевременно за това.

Преведеният и заверен по описания по-горе начин ДУБЛИКАТ на удостоверение за раждане се изпраща до КО за една последна заверка – тази на подписа на заклетия преводач, извършил превода на документа.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и легализация на дубликат на удостоверение за раждане от България. За да бъде извършена легализация на удостоверение за раждане от България е необходимо удостоверението да е дубликат в оригинал (не копие), издаден не по-късно от шест месеца, да има поставен печат от съответната община, издала документа, подпис на служителя по гражданско състояние, правоъгълен печат на гърба на документа удостоверяващ подписа на служителя по гражданско състояние, и апостил поставен от съответната Областна администрация.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и легализация на удостоверение за раждане от България:

 • Обикновена поръчка 11 работни дни
 • Бърза поръчка 6 работни дни
 • Експресни поръчка 4 работни дни

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на дубликат на удостоверение за раждане от България.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и легализация

1) документът трябва да е дубликат издаден през последните 6 месеца;

2) документът трябва да има положена заверка на гърба, удостоверяваща подписа на лицето по гражданско състояние;

3) документът трябва да има поставен апостил от съответната Областна администрация.

Цена за превод и легализация на удостоверение за раждане (дубликат) издадено  от община Варна

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод и легализация на удостоверение за раждане от България. Цените включват легализация и стойността на превода е съгласно ценоразписа за съответния език

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

 • Специфики и пълна информация за документа
 • Допълнителна информация

Информация за документа

Удостоверението за раждане е документ, удостоверяващ раждането на дете, в който са описани имената на лицето, ЕГН (личен номер), пол, дата на раждане, месторождение, имената на родителите, издаващата община и др.

Издаваща институция

Компетентният орган, който издава удостоверението за раждане е длъжностното лице по гражданско състояние към общината, в която е настъпило раждането. В случай, че раждането е настъпило в чужбина – български препис може да бъде издаден в общината по постоянен адрес на майката, а ако тя е чужденка – в общината по постоянен адрес на бащата. Удостоверението за раждане е документ, удостоверяващ раждането на дете, в който са описани имената на лицето, ЕГН (личен номер), пол, дата на раждане, месторождение, имената на родителите, издаващата община и др.  Документът се изготвя служебно след съставянето на акта за раждане.

За какво служи

Удостоверението за раждане служи при кандидатстване за виза, гражданство, съставяне на ЕГН, определяне имената на лицето, отпускане на социално подпомагане и помощи и др. Преведено и легализирано удостоверение за раждане от България служи за:

 • кандидатстване за виза;
 • двойно гражданство;
 • социално подпомагане и помощи и др.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде извършен превод и легализация на удостоверение за раждане е необходимо лицето – а ако то е непълнолетно – неговите родители,  да се яви в общината, към която е регистрирано раждането, и да заяви издаване на ДУБЛИКАТ на удостоверение за раждане. За издаването на дубликат се прилагат такси определени от съответната община.

Изключително важно е при заявяването за издаване на дубликат на удостоверение за раждане, лицето да заяви, че документът ще му бъде необходим за легализация (представяне в чужбина) и че за целта е необходимо поставянето на правоъгълен печат на гърба на дубликата. Този правоъгълен печат е заверка с уникален номер, удостоверяваща подписа на лицето по гражданско състояние.

Поставянето на апостил на издадения и заверен по този начин ДУБЛИКАТ на удостоверение за раждане се извършва в съответната Областна администрация – като за тази услуга съответната Областна администрация също има такси. В случай, че желаете – Преводи ЕКО 4 може да извърши тази услуга за Вас, за да Ви спести време и лутане по институциите.

След като дубликатът на удостоверение за раждане има поставени всички необходими заверки, той бива преведен на съответния целеви език. Преводи ЕКО 4 извършва точни и коректни преводи за всички свои клиенти. В случай, че в изписването на името Ви с латински букви (по лична карта / паспорт/ удостоверение за раждане от чужбина) има особеност – т.е. разминаване със Закона за транслитерацията (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623667), моля, да осведомите Преводи ЕКО 4 своевременно за това.

Преведеният и заверен по описания по-горе начин ДУБЛИКАТ на удостоверение за раждане се изпраща до КО за една последна заверка – тази на подписа на заклетия преводач, извършил превода на документа.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и легализация на дубликат на удостоверение за раждане от България. За да бъде извършена легализация на удостоверение за раждане от България е необходимо удостоверението да е дубликат в оригинал (не копие), издаден не по-късно от шест месеца, да има поставен печат от съответната община, издала документа, подпис на служителя по гражданско състояние, правоъгълен печат на гърба на документа удостоверяващ подписа на служителя по гражданско състояние, и апостил поставен от съответната Областна администрация.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и легализация на удостоверение за раждане от България:

 • Обикновена поръчка 11 работни дни
 • Бърза поръчка 6 работни дни
 • Експресни поръчка 4 работни дни

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на дубликат на удостоверение за раждане от България.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и легализация

1) документът трябва да е дубликат издаден през последните 6 месеца;

2) документът трябва да има положена заверка на гърба, удостоверяваща подписа на лицето по гражданско състояние;

3) документът трябва да има поставен апостил от съответната Областна администрация.

Цена за превод и легализация на удостоверение за раждане (дубликат) издадено  от община Варна

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод и легализация на удостоверение за раждане от България. Цените включват легализация и стойността на превода е съгласно ценоразписа за съответния език

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил ?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

Подобни документи


Информация за документа

Удостоверението за раждане е документ, удостоверяващ раждането на дете, в който са описани имената на лицето, ЕГН (личен номер), пол, дата на раждане, месторождение, имената на родителите, издаващата община и др.

Издаваща институция

Компетентният орган, който издава удостоверението за раждане е длъжностното лице по гражданско състояние към общината, в която е настъпило раждането. В случай, че раждането е настъпило в чужбина – български препис може да бъде издаден в общината по постоянен адрес на майката, а ако тя е чужденка – в общината по постоянен адрес на бащата. Удостоверението за раждане е документ, удостоверяващ раждането на дете, в който са описани имената на лицето, ЕГН (личен номер), пол, дата на раждане, месторождение, имената на родителите, издаващата община и др.  Документът се изготвя служебно след съставянето на акта за раждане.

За какво служи

Удостоверението за раждане служи при кандидатстване за виза, гражданство, съставяне на ЕГН, определяне имената на лицето, отпускане на социално подпомагане и помощи и др. Преведено и легализирано удостоверение за раждане от България служи за:

 • кандидатстване за виза;
 • двойно гражданство;
 • социално подпомагане и помощи и др.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде извършен превод и легализация на удостоверение за раждане е необходимо лицето – а ако то е непълнолетно – неговите родители,  да се яви в общината, към която е регистрирано раждането, и да заяви издаване на ДУБЛИКАТ на удостоверение за раждане. За издаването на дубликат се прилагат такси определени от съответната община.

Изключително важно е при заявяването за издаване на дубликат на удостоверение за раждане, лицето да заяви, че документът ще му бъде необходим за легализация (представяне в чужбина) и че за целта е необходимо поставянето на правоъгълен печат на гърба на дубликата. Този правоъгълен печат е заверка с уникален номер, удостоверяваща подписа на лицето по гражданско състояние.

Поставянето на апостил на издадения и заверен по този начин ДУБЛИКАТ на удостоверение за раждане се извършва в съответната Областна администрация – като за тази услуга съответната Областна администрация също има такси. В случай, че желаете – Преводи ЕКО 4 може да извърши тази услуга за Вас, за да Ви спести време и лутане по институциите.

След като дубликатът на удостоверение за раждане има поставени всички необходими заверки, той бива преведен на съответния целеви език. Преводи ЕКО 4 извършва точни и коректни преводи за всички свои клиенти. В случай, че в изписването на името Ви с латински букви (по лична карта / паспорт/ удостоверение за раждане от чужбина) има особеност – т.е. разминаване със Закона за транслитерацията (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623667), моля, да осведомите Преводи ЕКО 4 своевременно за това.

Преведеният и заверен по описания по-горе начин ДУБЛИКАТ на удостоверение за раждане се изпраща до КО за една последна заверка – тази на подписа на заклетия преводач, извършил превода на документа.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и легализация на дубликат на удостоверение за раждане от България. За да бъде извършена легализация на удостоверение за раждане от България е необходимо удостоверението да е дубликат в оригинал (не копие), издаден не по-късно от шест месеца, да има поставен печат от съответната община, издала документа, подпис на служителя по гражданско състояние, правоъгълен печат на гърба на документа удостоверяващ подписа на служителя по гражданско състояние, и апостил поставен от съответната Областна администрация.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и легализация на удостоверение за раждане от България:

 • Обикновена поръчка 11 работни дни
 • Бърза поръчка 6 работни дни
 • Експресни поръчка 4 работни дни

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на дубликат на удостоверение за раждане от България.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и легализация

1) документът трябва да е дубликат издаден през последните 6 месеца;

2) документът трябва да има положена заверка на гърба, удостоверяваща подписа на лицето по гражданско състояние;

3) документът трябва да има поставен апостил от съответната Областна администрация.

Цена за превод и легализация на удостоверение за раждане (дубликат) издадено  от община Варна

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод и легализация на удостоверение за раждане от България. Цените включват легализация и стойността на превода е съгласно ценоразписа за съответния език

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

  НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ