Официален Превод и Легализация на Документи

Сподели в социалните мрежи
Оценки от наши клиенти
Вид на документа:

Превод и легализация на удостоверение за сключен граждански брак (дубликат), издаден от Община Варна

Информация за документа:

Удостоверението за сключен граждански брак е документ, удостоверяващ настъпването на брак между двама души, в който са описани имената на лицата, встъпили в брак, както и други лични данни, като дата на раждане, личен номер [...]

Прочети повече
Всички Uncategorized Бизнес Лични Професионални

Описание на документа

Удостоверението за сключен граждански брак е документ, удостоверяващ настъпването на брак между двама души, в който са описани имената на лицата, встъпили в брак, както и други лични данни, като дата на раждане, личен номер и пр., както и датата и мястото на сключване на брака, службата издала документа, подпис на лицето по гражданско състояние и др.

Издаваща институция

Компетентният орган, който издава удостоверението за брак е длъжностното лице по гражданско състояние към общината, в която е настъпил бракът. В случай, че бракът е сключен в чужбина – български препис може да бъде издаден в общината по постоянен адрес на мъжа, а ако той е чужденец – в общината по постоянен адрес на жената.

Гражданският брак е доброволен съюз между мъж и жена, сключен по взаимно и свободно съгласие между страните дадено лично пред длъжностното лице по гражданско състояние. Удостоверението за сключен граждански брак е документ, който доказва, че двама души са встъпили в граждански брак. Документът се изготвя служебно след съставянето на акта за брак и без необходимостта от заявяване на услугата от заинтересованото лице. Минималната възраст изискуема за право на сключване на брак в България е 18 години. В България законен е единствено гражданският брак. Всякакви религиозните обреди, заявления и церемонии нямат юридическа сила.

За какво служи

Удостоверението за граждански брак служи за доказване на семейното положение на лицето, при кандидатстване за виза, гражданство, отпускане на социално подпомагане и помощи, определяне на данъчен клас и др. Преведено и легализирано удостоверение за сключен граждански брак от България служи за:

 • кандидатстване за виза;
 • двойно гражданство;
 • социално подпомагане и помощи;
 • доказване на семейно положение;
 • промяна на данъчен клас и др.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде извършен превод и легализация на удостоверение за граждански брак е необходимо лицето сключило брак да се яви в общината, към която е регистриран бракът, и да заяви издаване на ДУБЛИКАТ на удостоверение за сключен граждански брак. За издаването на дубликат се прилагат такси определени от съответната община.

Изключително важно е при заявяването за издаване на дубликат на граждански брак, лицето да заяви, че документът ще му бъде необходим за легализация (представяне в чужбина) и че за целта е необходимо поставянето на правоъгълен печат на гърба на дубликата. Този правоъгълен печат е заверка с уникален номер, удостоверяваща подписа на лицето по гражданско състояние.

Поставянето на апостил на издадения и заверен по този начин ДУБЛИКАТ на удостоверение за сключен граждански брак се извършва в съответната Областна администрация – като за тази услуга съответната Областна администрация също има такси. В случай, че желаете – Преводи ЕКО 4 може да извърши тази услуга за Вас, за да Ви спести време и лутане по институциите.

След като дубликатът на удостоверение за сключен граждански брак има поставени всички необходими заверки, той бива преведен на съответния целеви език. Преводи ЕКО 4 извършва точни и коректни преводи за всички свои клиенти. В случай, че в изписването на името Ви с латински букви (по лична карта / паспорт) има особеност – т.е. разминаване със Закона за транслитерацията (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623667), моля, да осведомите Преводи ЕКО 4 своевременно за това.

Преведеният и заверен по описания по-горе начин ДУБЛИКАТ на удостоверение за сключен граждански брак се изпраща в КО за една последна заверка – тази на подписа на заклетия преводач, извършил превода на документа.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и легализация на дубликат на удостоверение за сключен граждански брак от България. За да бъде извършена легализация на удостоверение за сключен граждански брак от България е необходимо удостоверението да е дубликат в оригинал (не копие), да има поставен печат от съответната община, издала документа, подпис на служителя по гражданско състояние, правоъгълен печат на гърба на документа удостоверяващ подписа на служителя по гражданско състояние, и апостил поставен от съответната Областна администрация.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и легализация на удостоверение за сключен граждански брак от България:

Поставяне само на печат апостил – 2 работни дни

Заверка на подписа на преводача в КО към МВнР

 • Обикновена поръчка – 6 работни дни
 • Бърза поръчка – 4 работни дни
 • Експресни поръчка – 2 работни дни

Поставяне на печат апостил + Заверка на подписа на преводача в КО към МВнР

 • Обикновена поръчка – 10 работни дни
 • Бърза поръчка – 6 работни дни
 • Експресни поръчка – 4 работни дни

 

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на дубликат на удостоверение за сключен граждански брак от България.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и легализация

1) документът трябва да е дубликат издаден през последните 6 месеца;

2) документът трябва да има положена заверка на гърба, удостоверяваща подписа на лицето по гражданско състояние;

3) документът трябва да има поставен апостил от съответната Областна администрация.

Цена за превод и легализация на дубликат на удостоверение за сключен граждански брак от България

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод и легализация на удостоверение за сключен граждански брак от България. Цените включват легализация и стойността на превода е съгласно ценоразписа за съответния език.

 

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Онлайн поръчка за официален превод/легализация:
Превод
Превод на
Тип Услуга
Легализация
Заверки
Тип Услуга
Заверка в посолство

Превод и легализация на удостоверение за сключен граждански брак (дубликат), издаден от Община Варна

10.00лв.

Удостоверението за сключен граждански брак е документ, удостоверяващ настъпването на брак между двама души, в който са описани имената на лицата, встъпили в брак, както и други лични данни, като дата на раждане, личен номер […]

Описание

Описание на документа

Удостоверението за сключен граждански брак е документ, удостоверяващ настъпването на брак между двама души, в който са описани имената на лицата, встъпили в брак, както и други лични данни, като дата на раждане, личен номер и пр., както и датата и мястото на сключване на брака, службата издала документа, подпис на лицето по гражданско състояние и др.

Издаваща институция

Компетентният орган, който издава удостоверението за брак е длъжностното лице по гражданско състояние към общината, в която е настъпил бракът. В случай, че бракът е сключен в чужбина – български препис може да бъде издаден в общината по постоянен адрес на мъжа, а ако той е чужденец – в общината по постоянен адрес на жената.

Гражданският брак е доброволен съюз между мъж и жена, сключен по взаимно и свободно съгласие между страните дадено лично пред длъжностното лице по гражданско състояние. Удостоверението за сключен граждански брак е документ, който доказва, че двама души са встъпили в граждански брак. Документът се изготвя служебно след съставянето на акта за брак и без необходимостта от заявяване на услугата от заинтересованото лице. Минималната възраст изискуема за право на сключване на брак в България е 18 години. В България законен е единствено гражданският брак. Всякакви религиозните обреди, заявления и церемонии нямат юридическа сила.

За какво служи

Удостоверението за граждански брак служи за доказване на семейното положение на лицето, при кандидатстване за виза, гражданство, отпускане на социално подпомагане и помощи, определяне на данъчен клас и др. Преведено и легализирано удостоверение за сключен граждански брак от България служи за:

 • кандидатстване за виза;
 • двойно гражданство;
 • социално подпомагане и помощи;
 • доказване на семейно положение;
 • промяна на данъчен клас и др.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде извършен превод и легализация на удостоверение за граждански брак е необходимо лицето сключило брак да се яви в общината, към която е регистриран бракът, и да заяви издаване на ДУБЛИКАТ на удостоверение за сключен граждански брак. За издаването на дубликат се прилагат такси определени от съответната община.

Изключително важно е при заявяването за издаване на дубликат на граждански брак, лицето да заяви, че документът ще му бъде необходим за легализация (представяне в чужбина) и че за целта е необходимо поставянето на правоъгълен печат на гърба на дубликата. Този правоъгълен печат е заверка с уникален номер, удостоверяваща подписа на лицето по гражданско състояние.

Поставянето на апостил на издадения и заверен по този начин ДУБЛИКАТ на удостоверение за сключен граждански брак се извършва в съответната Областна администрация – като за тази услуга съответната Областна администрация също има такси. В случай, че желаете – Преводи ЕКО 4 може да извърши тази услуга за Вас, за да Ви спести време и лутане по институциите.

След като дубликатът на удостоверение за сключен граждански брак има поставени всички необходими заверки, той бива преведен на съответния целеви език. Преводи ЕКО 4 извършва точни и коректни преводи за всички свои клиенти. В случай, че в изписването на името Ви с латински букви (по лична карта / паспорт) има особеност – т.е. разминаване със Закона за транслитерацията (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623667), моля, да осведомите Преводи ЕКО 4 своевременно за това.

Преведеният и заверен по описания по-горе начин ДУБЛИКАТ на удостоверение за сключен граждански брак се изпраща в КО за една последна заверка – тази на подписа на заклетия преводач, извършил превода на документа.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и легализация на дубликат на удостоверение за сключен граждански брак от България. За да бъде извършена легализация на удостоверение за сключен граждански брак от България е необходимо удостоверението да е дубликат в оригинал (не копие), да има поставен печат от съответната община, издала документа, подпис на служителя по гражданско състояние, правоъгълен печат на гърба на документа удостоверяващ подписа на служителя по гражданско състояние, и апостил поставен от съответната Областна администрация.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и легализация на удостоверение за сключен граждански брак от България:

Поставяне само на печат апостил – 2 работни дни

Заверка на подписа на преводача в КО към МВнР

 • Обикновена поръчка – 6 работни дни
 • Бърза поръчка – 4 работни дни
 • Експресни поръчка – 2 работни дни

Поставяне на печат апостил + Заверка на подписа на преводача в КО към МВнР

 • Обикновена поръчка – 10 работни дни
 • Бърза поръчка – 6 работни дни
 • Експресни поръчка – 4 работни дни

 

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на дубликат на удостоверение за сключен граждански брак от България.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и легализация

1) документът трябва да е дубликат издаден през последните 6 месеца;

2) документът трябва да има положена заверка на гърба, удостоверяваща подписа на лицето по гражданско състояние;

3) документът трябва да има поставен апостил от съответната Областна администрация.

Цена за превод и легализация на дубликат на удостоверение за сключен граждански брак от България

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод и легализация на удостоверение за сключен граждански брак от България. Цените включват легализация и стойността на превода е съгласно ценоразписа за съответния език.

 

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

 • Специфики и пълна информация за документа
 • Допълнителна информация

Описание на документа

Удостоверението за сключен граждански брак е документ, удостоверяващ настъпването на брак между двама души, в който са описани имената на лицата, встъпили в брак, както и други лични данни, като дата на раждане, личен номер и пр., както и датата и мястото на сключване на брака, службата издала документа, подпис на лицето по гражданско състояние и др.

Издаваща институция

Компетентният орган, който издава удостоверението за брак е длъжностното лице по гражданско състояние към общината, в която е настъпил бракът. В случай, че бракът е сключен в чужбина – български препис може да бъде издаден в общината по постоянен адрес на мъжа, а ако той е чужденец – в общината по постоянен адрес на жената.

Гражданският брак е доброволен съюз между мъж и жена, сключен по взаимно и свободно съгласие между страните дадено лично пред длъжностното лице по гражданско състояние. Удостоверението за сключен граждански брак е документ, който доказва, че двама души са встъпили в граждански брак. Документът се изготвя служебно след съставянето на акта за брак и без необходимостта от заявяване на услугата от заинтересованото лице. Минималната възраст изискуема за право на сключване на брак в България е 18 години. В България законен е единствено гражданският брак. Всякакви религиозните обреди, заявления и церемонии нямат юридическа сила.

За какво служи

Удостоверението за граждански брак служи за доказване на семейното положение на лицето, при кандидатстване за виза, гражданство, отпускане на социално подпомагане и помощи, определяне на данъчен клас и др. Преведено и легализирано удостоверение за сключен граждански брак от България служи за:

 • кандидатстване за виза;
 • двойно гражданство;
 • социално подпомагане и помощи;
 • доказване на семейно положение;
 • промяна на данъчен клас и др.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде извършен превод и легализация на удостоверение за граждански брак е необходимо лицето сключило брак да се яви в общината, към която е регистриран бракът, и да заяви издаване на ДУБЛИКАТ на удостоверение за сключен граждански брак. За издаването на дубликат се прилагат такси определени от съответната община.

Изключително важно е при заявяването за издаване на дубликат на граждански брак, лицето да заяви, че документът ще му бъде необходим за легализация (представяне в чужбина) и че за целта е необходимо поставянето на правоъгълен печат на гърба на дубликата. Този правоъгълен печат е заверка с уникален номер, удостоверяваща подписа на лицето по гражданско състояние.

Поставянето на апостил на издадения и заверен по този начин ДУБЛИКАТ на удостоверение за сключен граждански брак се извършва в съответната Областна администрация – като за тази услуга съответната Областна администрация също има такси. В случай, че желаете – Преводи ЕКО 4 може да извърши тази услуга за Вас, за да Ви спести време и лутане по институциите.

След като дубликатът на удостоверение за сключен граждански брак има поставени всички необходими заверки, той бива преведен на съответния целеви език. Преводи ЕКО 4 извършва точни и коректни преводи за всички свои клиенти. В случай, че в изписването на името Ви с латински букви (по лична карта / паспорт) има особеност – т.е. разминаване със Закона за транслитерацията (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623667), моля, да осведомите Преводи ЕКО 4 своевременно за това.

Преведеният и заверен по описания по-горе начин ДУБЛИКАТ на удостоверение за сключен граждански брак се изпраща в КО за една последна заверка – тази на подписа на заклетия преводач, извършил превода на документа.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и легализация на дубликат на удостоверение за сключен граждански брак от България. За да бъде извършена легализация на удостоверение за сключен граждански брак от България е необходимо удостоверението да е дубликат в оригинал (не копие), да има поставен печат от съответната община, издала документа, подпис на служителя по гражданско състояние, правоъгълен печат на гърба на документа удостоверяващ подписа на служителя по гражданско състояние, и апостил поставен от съответната Областна администрация.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и легализация на удостоверение за сключен граждански брак от България:

Поставяне само на печат апостил – 2 работни дни

Заверка на подписа на преводача в КО към МВнР

 • Обикновена поръчка – 6 работни дни
 • Бърза поръчка – 4 работни дни
 • Експресни поръчка – 2 работни дни

Поставяне на печат апостил + Заверка на подписа на преводача в КО към МВнР

 • Обикновена поръчка – 10 работни дни
 • Бърза поръчка – 6 работни дни
 • Експресни поръчка – 4 работни дни

 

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на дубликат на удостоверение за сключен граждански брак от България.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и легализация

1) документът трябва да е дубликат издаден през последните 6 месеца;

2) документът трябва да има положена заверка на гърба, удостоверяваща подписа на лицето по гражданско състояние;

3) документът трябва да има поставен апостил от съответната Областна администрация.

Цена за превод и легализация на дубликат на удостоверение за сключен граждански брак от България

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод и легализация на удостоверение за сключен граждански брак от България. Цените включват легализация и стойността на превода е съгласно ценоразписа за съответния език.

 

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил ?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

Подобни документи


Описание на документа

Удостоверението за сключен граждански брак е документ, удостоверяващ настъпването на брак между двама души, в който са описани имената на лицата, встъпили в брак, както и други лични данни, като дата на раждане, личен номер и пр., както и датата и мястото на сключване на брака, службата издала документа, подпис на лицето по гражданско състояние и др.

Издаваща институция

Компетентният орган, който издава удостоверението за брак е длъжностното лице по гражданско състояние към общината, в която е настъпил бракът. В случай, че бракът е сключен в чужбина – български препис може да бъде издаден в общината по постоянен адрес на мъжа, а ако той е чужденец – в общината по постоянен адрес на жената.

Гражданският брак е доброволен съюз между мъж и жена, сключен по взаимно и свободно съгласие между страните дадено лично пред длъжностното лице по гражданско състояние. Удостоверението за сключен граждански брак е документ, който доказва, че двама души са встъпили в граждански брак. Документът се изготвя служебно след съставянето на акта за брак и без необходимостта от заявяване на услугата от заинтересованото лице. Минималната възраст изискуема за право на сключване на брак в България е 18 години. В България законен е единствено гражданският брак. Всякакви религиозните обреди, заявления и церемонии нямат юридическа сила.

За какво служи

Удостоверението за граждански брак служи за доказване на семейното положение на лицето, при кандидатстване за виза, гражданство, отпускане на социално подпомагане и помощи, определяне на данъчен клас и др. Преведено и легализирано удостоверение за сключен граждански брак от България служи за:

 • кандидатстване за виза;
 • двойно гражданство;
 • социално подпомагане и помощи;
 • доказване на семейно положение;
 • промяна на данъчен клас и др.

Изисквания за превод и/или легализация на документа

За да бъде извършен превод и легализация на удостоверение за граждански брак е необходимо лицето сключило брак да се яви в общината, към която е регистриран бракът, и да заяви издаване на ДУБЛИКАТ на удостоверение за сключен граждански брак. За издаването на дубликат се прилагат такси определени от съответната община.

Изключително важно е при заявяването за издаване на дубликат на граждански брак, лицето да заяви, че документът ще му бъде необходим за легализация (представяне в чужбина) и че за целта е необходимо поставянето на правоъгълен печат на гърба на дубликата. Този правоъгълен печат е заверка с уникален номер, удостоверяваща подписа на лицето по гражданско състояние.

Поставянето на апостил на издадения и заверен по този начин ДУБЛИКАТ на удостоверение за сключен граждански брак се извършва в съответната Областна администрация – като за тази услуга съответната Областна администрация също има такси. В случай, че желаете – Преводи ЕКО 4 може да извърши тази услуга за Вас, за да Ви спести време и лутане по институциите.

След като дубликатът на удостоверение за сключен граждански брак има поставени всички необходими заверки, той бива преведен на съответния целеви език. Преводи ЕКО 4 извършва точни и коректни преводи за всички свои клиенти. В случай, че в изписването на името Ви с латински букви (по лична карта / паспорт) има особеност – т.е. разминаване със Закона за транслитерацията (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623667), моля, да осведомите Преводи ЕКО 4 своевременно за това.

Преведеният и заверен по описания по-горе начин ДУБЛИКАТ на удостоверение за сключен граждански брак се изпраща в КО за една последна заверка – тази на подписа на заклетия преводач, извършил превода на документа.

ЕКО 4 Преводи и Легализация

Преводи ЕКО 4 предлага на своите клиенти превод и легализация на дубликат на удостоверение за сключен граждански брак от България. За да бъде извършена легализация на удостоверение за сключен граждански брак от България е необходимо удостоверението да е дубликат в оригинал (не копие), да има поставен печат от съответната община, издала документа, подпис на служителя по гражданско състояние, правоъгълен печат на гърба на документа удостоверяващ подписа на служителя по гражданско състояние, и апостил поставен от съответната Областна администрация.

Срокове за изпълнение

Преводи ЕКО 4 предлага следните срокове за превод и легализация на удостоверение за сключен граждански брак от България:

Поставяне само на печат апостил – 2 работни дни

Заверка на подписа на преводача в КО към МВнР

 • Обикновена поръчка – 6 работни дни
 • Бърза поръчка – 4 работни дни
 • Експресни поръчка – 2 работни дни

Поставяне на печат апостил + Заверка на подписа на преводача в КО към МВнР

 • Обикновена поръчка – 10 работни дни
 • Бърза поръчка – 6 работни дни
 • Експресни поръчка – 4 работни дни

 

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод на дубликат на удостоверение за сключен граждански брак от България.

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

Условия за превод и легализация

1) документът трябва да е дубликат издаден през последните 6 месеца;

2) документът трябва да има положена заверка на гърба, удостоверяваща подписа на лицето по гражданско състояние;

3) документът трябва да има поставен апостил от съответната Областна администрация.

Цена за превод и легализация на дубликат на удостоверение за сключен граждански брак от България

Преводи ЕКО 4 предлага отстъпки и индивидуални оферти за своите клиенти за по-големи обеми от преводи. Свържете се с Преводи ЕКО 4 за индивидуална оферта за превод и легализация на удостоверение за сключен граждански брак от България. Цените включват легализация и стойността на превода е съгласно ценоразписа за съответния език.

 

За информация за останалите езици, заповядайте в офис на Преводи ЕКО 4, или разгледайте сайта.

  НАПРАВЕТЕ НОВА ПОРЪЧКА

  Видове отстъпки:
  Тип отстъпка
  Процент
  Приложение
  Отстъпка за редовени клиенти
  7%
  За клиенти, които вече имат поне 5 поръчки
  Отстъпка за общ брой страници (от 20 до 40) от всички документи в поръчката
  7%
  Ако общият брой страници от всички документи е между 20 и 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  Отстъпка за общ брой страници (над 40) от всички документи в поръчката
  16%
  Ако общият брой страници от всички документи е над 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  ЗАТВОРИ
  Ново за 2024

  Поръчай онлайн и получи безплатна доставка в цялата страна!
  Спестявате до 12 лв.
  Направете онлайн поръчка
  Копирайте връзка Връзката е успешно копирана
  Заявката Ви бе изпратена успешно. Очаквайте имейл от представител на екипа ни в най-кратки срокове.
  Заявката Ви бе изпратена успешно. В момента офисите ни са затворени, но ще получите отговор в рамките на първия работен ден.
  Зареждане, моля изчакайте